Bài 14. Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Trả lời câu hỏi mục I trang 72 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào thông tin trong bài học và tư liệu 14.1, em hãy: - Cho biết nhà nước Văn Lang ra đời vào khoảng thời gian nào? - Nêu phạm vi của nước Văn Lang. - Cho biết kinh đô của nhà nước Văn Lang thuộc địa phương nào?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục II trang 74 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục II trang 74 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo.Quan sát các hình từ 14.3 đến 14.6 và kết hợp với thông tin trong bài, em hãy cho biết nhà nước Âu Lạc có điểm gì mới so với nhà nước Văn Lang.

Xem lời giải

Bài 3 trang 76 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Từ truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên”, em hiểu thế nào về hai chữ “đồng bào và truyền thống “tương thân tương ái” của người Việt?

Xem lời giải

Bài 1 trang 76 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Hoàn thành bảng thống kê các nội dung ảnh dưới đây về nhà nước Văn Lang và Âu Lạc.

Xem lời giải

Bài 2 trang 76 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Soạn giải bài 2 phần luyện tập và vận dụng trang 76 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo.Em hãy cho biết các mốc thời gian sau gắn với những sự kiện lịch sử quan trọng nào của thời kì Văn Lang, Âu Lạc?

Xem lời giảiHỏi bài