Bài 14. Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc

Bình chọn:
4.4 trên 152 phiếu
Lý thuyết Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc

Lý thuyết Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

I. Nhà nước Văn Lang
Trả lời câu hỏi mục I trang 72 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào thông tin trong bài học và tư liệu 14.1, em hãy: - Cho biết nhà nước Văn Lang ra đời vào khoảng thời gian nào? - Nêu phạm vi của nước Văn Lang. - Cho biết kinh đô của nhà nước Văn Lang thuộc địa phương nào?

Xem lời giải

II. Nhà nước Âu Lạc
Trả lời câu hỏi mục II trang 74 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát các hình từ 14.3 đến 14.6 và kết hợp với thông tin trong bài, em hãy cho biết nhà nước Âu Lạc có điểm gì mới so với nhà nước Văn Lang.

Xem lời giải

Luyện tập - Vận dụng
Bài 1 trang 76 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Hoàn thành bảng thống kê các nội dung ảnh dưới đây về nhà nước Văn Lang và Âu Lạc.

Xem lời giải

Bài 2 trang 76 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy cho biết các mốc thời gian sau gắn với những sự kiện lịch sử quan trọng nào của thời kì Văn Lang, Âu Lạc?

Xem lời giải

Bài 3 trang 76 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Từ truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên”, em hiểu thế nào về hai chữ “đồng bào và truyền thống “tương thân tương ái” của người Việt?

Xem lời giải