Trả lời câu hỏi mục II trang 74 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát các hình từ 14.3 đến 14.6 và kết hợp với thông tin trong bài, em hãy cho biết nhà nước Âu Lạc có điểm gì mới so với nhà nước Văn Lang.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

quan sát hình ảnh

Lời giải chi tiết

Tổ chức nhà nước thời Âu Lạc có điểm mới  so với nhà nước thời Văn Lang ở chỗ vua có nhiều quyền thế hơn trong việc trị nước. Cụ thể:

+ Nước Văn Lang: Hùng Vương -> 15 bộ (Lạc tướng) -> Chiềng, chạ (Bồ chính)

+ Nước Âu Lạc: An Dương Vương -> 15 bộ (Lạc tướng) -> Chiềng, chạ (Bồ chính).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu