Chương 5. Việt Nam từ khoảng thế kỉ VII trước Công nguyên đến thế kỉ X

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 96 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Hãy cho biết những việc làm của Khúc Thừa Dụ và Khúc Hạo để xây dựng nền tự chủ cho dân tộc.

Xem lời giải

Bài 2 trang 99 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy tra cứu thông tin để biết hiện nay có những con đường, trường học, xã hay di tích lịch sử,… nào mang tên các vị anh hùng dân tộc trong thời Bắc thuộc.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục I trang 72 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào thông tin trong bài học và tư liệu 14.1, em hãy: - Cho biết nhà nước Văn Lang ra đời vào khoảng thời gian nào? - Nêu phạm vi của nước Văn Lang. - Cho biết kinh đô của nhà nước Văn Lang thuộc địa phương nào?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục II trang 74 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục II trang 74 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo.Quan sát các hình từ 14.3 đến 14.6 và kết hợp với thông tin trong bài, em hãy cho biết nhà nước Âu Lạc có điểm gì mới so với nhà nước Văn Lang.

Xem lời giải

Bài 3 trang 76 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Từ truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên”, em hiểu thế nào về hai chữ “đồng bào và truyền thống “tương thân tương ái” của người Việt?

Xem lời giải

Bài 1 trang 76 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Hoàn thành bảng thống kê các nội dung ảnh dưới đây về nhà nước Văn Lang và Âu Lạc.

Xem lời giải

Bài 2 trang 76 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Soạn giải bài 2 phần luyện tập và vận dụng trang 76 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo.Em hãy cho biết các mốc thời gian sau gắn với những sự kiện lịch sử quan trọng nào của thời kì Văn Lang, Âu Lạc?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục I trang 77SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

- Vì sao người Văn Lang, Âu Lạc thường ở nhà sàn? - Đời sống vật chất của cư dân Văn Lang, Âu Lạc

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục II trang 79 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào tư liệu 15.8, 15.9 và thông tin trong bài học, em hãy cho biết những điểm nổi bật trong đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang, Âu Lạc.

Xem lời giải

Bài 1 trang 80 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Thời Văn Lang, Âu Lạc, người Việt có phong tục gì nổi bật?

Xem lời giải

Bài 2 trang 80 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Bảng dưới đây là những công cụ lao động thuộc thời kì văn hóa Đông Sơn. Theo em, những công cụ đó được dùng làm gì trong hoạt động sản xuất của cưa dân Văn Lang, Âu Lạc?

Xem lời giải

Bài 3 trang 80 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Những phong tục nào trong văn hóa Việt Nam hiện nay được kế thừa từ thời Văn Lang, Âu Lạc?

Xem lời giải

Bài 4 trang 80 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Soạn giải bài 4 phần luyện tập và vận dụng trang 80 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo.Ví dụ: Truyền thuyết Bánh chưng, bánh giày, Thánh Gióng, … Vào đời vua Hùng thứ sáu, sau khi dẹp xong giặc, vua cũng đã già yếu muốn truyền ngôi cho con. Vua gọi tất cả hơn hai mươi người con trai lại và nói nếu ai tìm được món ngon và ý nghĩa dâng lên nhà vua, vua sẽ truyền ngôi vua cho. Tất cả người con trai của nhà vua đều hăng hái đi lên rừng xuống biển tìm của ngon vật lạ, cao lương mĩ vị mong giành đượ

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục I trang 81 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Tại sao nhà Hán gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc thành Giao Châu?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục II trang 82 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Theo em, tầng lớp nào trong xã hội sẽ lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa giành độc lập dân tộc của người Việt thời Bắc thuộc

Xem lời giải

Bài 1 trang 84 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Soạn giải bài 1 phần luyện tập và vận dụng trang 84 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo.Vẽ sơ đồ tư duy về chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc đối với Giao Châu- An Nam trong thời Bắc thuộc theo gợi ý bên dưới.

Xem lời giải

Bài 2 trang 84 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy hoàn thành bảng dưới đây để rút ra những hậu quả từ chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta.

Xem lời giải

Bài 3 trang 84 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Soạn giải bài 3 phần luyện tập và vận dụng trang 84 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo.Em hãy hoàn thành bảng dưới đây để rút ra những hậu quả từ chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 85 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Phong tục ăn trầu theo ghi chép của Lê Quý Đôn (tư liệu 17.3) có từ thời kì nào trong lịch sử Việt Nam? Hiện nay, phong tục này còn không?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 86 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Nhân dân ta đã làm gì để phát triển văn hóa dân tộc trong ngàn năm Bắc thuộc?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài