Chương 5. Việt Nam từ khoảng thế kỉ VII trước Công nguyên đến thế kỉ X

Bình chọn:
4.7 trên 58 phiếu
Lý thuyết Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc

Lý thuyết Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

I. Nhà nước Văn Lang
Trả lời câu hỏi mục I trang 72 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào thông tin trong bài học và tư liệu 14.1, em hãy: - Cho biết nhà nước Văn Lang ra đời vào khoảng thời gian nào? - Nêu phạm vi của nước Văn Lang. - Cho biết kinh đô của nhà nước Văn Lang thuộc địa phương nào?

Xem lời giải

II. Nhà nước Âu Lạc
Trả lời câu hỏi mục II trang 74 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát các hình từ 14.3 đến 14.6 và kết hợp với thông tin trong bài, em hãy cho biết nhà nước Âu Lạc có điểm gì mới so với nhà nước Văn Lang.

Xem lời giải

Luyện tập - Vận dụng
Bài 1 trang 76 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Hoàn thành bảng thống kê các nội dung ảnh dưới đây về nhà nước Văn Lang và Âu Lạc.

Xem lời giải

Bài 2 trang 76 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy cho biết các mốc thời gian sau gắn với những sự kiện lịch sử quan trọng nào của thời kì Văn Lang, Âu Lạc?

Xem lời giải

Bài 3 trang 76 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Từ truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên”, em hiểu thế nào về hai chữ “đồng bào và truyền thống “tương thân tương ái” của người Việt?

Xem lời giải

Lý thuyết đời sống người Việt thời Văn Lang, Âu Lạc

Lý thuyết đời sống người Việt thời Văn Lang, Âu Lạc Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

I. Đời sống vật chất
Trả lời câu hỏi mục I trang 77SGK Lịch sử và Địa Lí 6 Chân trời sáng tạo

- Vì sao người Văn Lang, Âu Lạc thường ở nhà sàn? - Đời sống vật chất của cư dân Văn Lang, Âu Lạc

Xem lời giải

II. Đời sống tinh thần
Trả lời câu hỏi mục II trang 79 SGK Lịch sử và Địa Lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào tư liệu 15.8, 15.9 và thông tin trong bài học, em hãy cho biết những điểm nổi bật trong đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang, Âu Lạc.

Xem lời giải

Luyện tập - Vận dụng
Bài 1 trang 80 SGK Lịch sử và Địa Lí 6 Chân trời sáng tạo

Thời Văn Lang, Âu Lạc, người Việt có phong tục gì nổi bật?

Xem lời giải

Bài 2 trang 80 SGK Lịch sử và Địa Lí 6 Chân trời sáng tạo

Bảng dưới đây là những công cụ lao động thuộc thời kì văn hóa Đông Sơn. Theo em, những công cụ đó được dùng làm gì trong hoạt động sản xuất của cưa dân Văn Lang, Âu Lạc?

Xem lời giải

Bài 3 trang 80 SGK Lịch sử và Địa Lí 6 Chân trời sáng tạo

Những phong tục nào trong văn hóa Việt Nam hiện nay được kế thừa từ thời Văn Lang, Âu Lạc?

Xem lời giải

Bài 4 trang 80 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy kể tên một truyền thuyết gắan liền với đời sống vật chất, tinh thần của cư dân Văn Lang, Âu Lạc.

Xem lời giải

Lý thuyết chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc

Lý thuyết chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất