Bài 20. Sinh vật và sự phân bố các đới thiên nhiên. Rừng nhiệt đới.

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 190 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 190 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Dựa vào hình 20.3 em hãy xác định trên bản đồ các đới thiên nhiên trên thế giới.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 191 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 191 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Dựa vào hình 20.3 em hãy xác định trên bản đồ các đới thiên nhiên trên thế giới.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 192 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 192 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Dựa vào hình 20.4, em hãy nhận xét về các tầng cây của rừng mưa nhiệt đới

Xem lời giải

Bài 1 trang 193 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Giải bài 1 phần Luyện tập - vận dụng trang 193 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Em hãy kể tên một số loài sinh vật trên cạn và dưới nước mà em biết

Xem lời giải

Bài 2 trang 193 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Giải bài 2 phần Luyện tập - vận dụng trang 193 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Kể tên một số rừng nhiệt đới mà em biết.

Xem lời giải

Bài 3 trang 193 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Giải bài 3 phần Luyện tập - vận dụng trang 193 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Em hãy sưu tầm các thông tin về một số vườn quốc gia mà em biết để chứng minh sự đa dạng của động vật và thực vật.

Xem lời giảiHỏi bài