Chương 7 Con người và thiên nhiên

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Lý thuyết dân số và phân bố dân cư

Lý thuyết dân số và phân bố dân cư Địa lí 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 189 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào hình 22.1 và thông tin trong bài, em hãy cho biết: - Quy mô dân số thế giới năm 2018. - Xu hướng thay đổi quy mô dân số thế giới trong thời kì 1804 – 2018.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 190 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào hình 22.2 và thông tin trong bài, em hãy: - Xác định trên bản đồ những khu vực đông dân (mật độ dân số trên 100 người/km2) và những khu vực thưa dân (mật độ dân số dưới 5 người/km2). - Cho biết vì sao dân cư trên thế giới phân bố không đồng đều.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 191 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào thông tin trong bài và hình 22.3, em hãy: - Xác định trên bản đồ tên 10 thành phố đông dân nhất thế giới năm 2018. - Cho biết châu lục nào có nhiều thành phố đông dân nhất thế giới năm 2018.

Xem lời giải

Bài 1 phần luyện tập trang 191 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Vẽ sơ đồ thể hiện các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư trên thế giới.

Xem lời giải

Bài 2 phần luyện tập trang 191 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào hình 22.2, xác định châu lục đông dân nhất thế giới và châu lục ít dân nhất thế giới.

Xem lời giải

Bài vận dụng trang 191 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy sưu tầm thông tin, hình ảnh những nơi đông dân và thưa dân ở nước ta.

Xem lời giải

Lý thuyết con người và thiên nhiên

Lý thuyết con người và thiên nhiên Địa lí 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 192 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào thông tin trong bài và hình 23.1, em hãy tìm những ví dụ thể hiện vai trò của thiên nhiên đối với hoạt động sản xuất và đời sống con người.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 193 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào thông tin trong bài, hình 23.2, 23.3, em hãy nêu những tác động tích cực và tiêu cực của con người đến thiên nhiên.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 194 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

1. Dựa vào hình 23.4 và thông tin trong bài, em hãy: - Cho biết thế nào là phát triển bền vững? - Giải thích tại sao phải đặt mục tiêu phát triển bền vững? 2. Em hãy cho biết các hoạt động kinh tế trong hình 23.5 có đáp ứng được mục tiêu phát triển bền vững hay không? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 1 phần luyện tập trang 195 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy tìm những ví dụ thể hiện các tác động của thiên nhiên lên hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người.

Xem lời giải

Bài 2 phần luyện tập SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Vẽ sơ đồ thể hiện những tác động tích cực và tiêu cực của con người đến thiên nhiên.

Xem lời giải

Bài 1 phần vận dụng trang 195 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Trong cuộc sống hằng ngày, em có thể làm gì để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường tự nhiên nơi em sống?

Xem lời giải

Bài 2 phần vận dụng trang 195 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy tìm những ví dụ về khai thác tài nguyên thiên nhiên ở nơi em sống.

Xem lời giải

Lý thuyết thực hành tác động của con người đến thiên nhiên

Lý thuyết thực hành tác động của con người đến thiên nhiên Địa lí 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Bài thực hành trang 196 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất