Chương 7 Con người và thiên nhiên

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 197 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 197 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo.Dựa vào hình 22.1 và thông tin trong bài, em hãy cho biết: - Quy mô dân số thế giới năm 2018. - Xu hướng thay đổi quy mô dân số thế giới trong thời kì 1804 – 2018.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 199 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 199 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Dựa vào thông tin trong bài và hình 22.3, em hãy: - Xác định trên bản đồ tên 10 thành phố đông dân nhất thế giới năm 2018. - Cho biết châu lục nào có nhiều thành phố đông dân nhất thế giới.

Xem lời giải

Bài 1 trang 199 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Giải bài 1 phần Luyện tập - vận dụng trang 199 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Vẽ sơ đồ thể hiện các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư trên thế giới

Xem lời giải

Bài 2 trang 199 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Giải bài 2 phần Luyện tập - vận dụng trang 199 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Dựa vào hình 22.2, xác định châu lục đông dân nhất thế giới và châu lục ít dân nhất thế giới

Xem lời giải

Bài 1 trang 199 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Giải bài 3 phần Luyện tập - vận dụng trang 199 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Em hãy sưu tầm thông tin, hình ảnh những nơi đông dân và thưa dân ở nước ta.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 200 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 200 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo.Dựa vào thông tin trong bài và hình 23.1, em hãy tìm những ví dụ và thể hiện vai trò của thiên nhiên đối với hoạt động sản xuất và đời sống con người.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 201 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 201 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo.Dựa vào thông tin trong bài, hình 23.2, 23.3, em hãy nêu những tác động tích cực và tiêu cực của con người đến thiên nhiên.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 202 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 202 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Dựa vào hình 23.1 và thông tin trong bài, em hãy: - Cho biết thế nào là phát triển bền vững? - Giải thích tại sao phải đặt mục tiêu phát triển bền vững?

Xem lời giải

Bài 1 trang 203 SGK Địa 6 Chân trời sáng tạo

Giải bài 1 phần Luyện tập - vận dụng trang 203 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Em hãy tìm những ví dụ thể hiện các tác động của thiên nhiên lên hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người

Xem lời giải

Bài 4 trang 203 SGK Địa 6 Chân trời sáng tạo

Giải bài 2 phần Luyện tập - vận dụng trang 203 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo.Vẽ sơ đồ thể hiện những tác động tích cực và tiêu cực của con người đến thiên nhiên

Xem lời giải

Bài 3 trang 203 SGK Địa 6 Chân trời sáng tạo

Giải bài 3 phần Luyện tập - vận dụng trang 203 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Trong cuộc sống hằng ngày, em có thể làm gì để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường nơi em sống?

Xem lời giải

Bài 4 trang 203 SGK Địa 6 Chân trời sáng tạo

Giải bài 4 phần Luyện tập - vận dụng trang 203 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Em hãy tìm những ví dụ về khai thác tài nguyên thiên nhiên ở nơi em sống

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài