Bài 19. Lớp đất và các nhân tố hình thành đất. Một số nhóm đất điển hình

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 186 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 186 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Dựa vào hình 19.1 và thông tin trong bài, em hãy: - Cho biết các thành phần chính của đất. - Thành phần nào chiếm tỉ lệ lớn nhất. - Thành phần nào quan trọng nhất.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 186 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 186 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo.Dựa vào hình 19.4, em hãy kể tên: - Một số nhóm đất điển hình trên thế giới. - Các nhóm đát điển hình ở lục địa Á – Âu và lục địa Phi.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 187 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 187 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Dựa vào hình 19.3 và thông tin trong bài, em hãy cho biết những ảnh hưởng của con người đến đất theo hướng tiêu cực hoặc tích cực.

Xem lời giải

Bài 1 trang 189 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Giải bài 1 phần Luyện tập - vận dụng trang 189 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Em hãy cho biết: - Vai trò của lớp đất đối với sinh vật (thực vật, động vật,…) - Nhân tối nào đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành đất? Giải thích vì sao em chọn nhân tố đó?

Xem lời giảiHỏi bài