Bài 19. Lớp đất và các nhân tố hình thành đất. Một số nhóm đất điển hình

Bình chọn:
4.6 trên 133 phiếu
Lý thuyết lớp đất và các nhân tố hình thành đất. Một số nhóm đất điển hình

Lý thuyết lớp đất và các nhân tố hình thành đất. Một số nhóm đất điển hình Địa lí 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 178 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

1. Dựa vào hình 19.1 và thông tin trong bài, em hãy: - Cho biết các thành phần chính của đất. - Thành phần nào chiếm tỉ lệ lớn nhất. - Thành phần nào quan trọng nhất. 2. Dựa vào hình 19.2 và thông tin trong bài, em hãy cho biết: - Có mấy tầng đất chính? - Tầng nào chứa chất mùn và có nhiều chất dinh dưỡng?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 179 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào hình 19.3 và thông tin trong bài, em hãy cho biết những ảnh hưởng của con người đến đất theo hướng tiêu cực hoặc tích cực.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 180 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào hình 19.4, em hãy kể tên: - Một số nhóm đất điển hình trên thế giới. - Các nhóm đát điển hình ở lục địa Á – Âu và lục địa Phi.

Xem lời giải

Bài luyện tập trang 181 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy cho biết: - Vai trò của lớp đất đối với sinh vật (thực vật, động vật,…). - Nhân tố nào đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành đất? Giải thích vì sao em chọn nhân tố đó?

Xem lời giải

Bài vận dụng trang 181 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào nội dung đã học và hiểu biết của mình, em hãy sưu tầm những thông tin liên quan đến những nhóm đất chính ở Việt Nam.

Xem lời giải