Lý thuyết lớp đất và các nhân tố hình thành đất. Một số nhóm đất điển hình Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Lý thuyết lớp đất và các nhân tố hình thành đất. Một số nhóm đất điển hình Địa lí 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

I. Lớp đất, các thành phần chính của đất và tầng đất

1. Lớp đất

- Là lớp vật chất mỏng, tơi xốp bao phủ trên bề mặt các lục địa và đảo, được đặc trưng bởi độ phì gọi là lớp đất.

- Độ phì là khả năng cung cấp nước, nhiệt, khí và các chất dinh dưỡng giúp cho thực vật sinh trưởng và phát triển.

2. Các thành phần chính của đất

- Không khí (25%);

- Nước (25%);

- Chất vô cơ (45%);

- Chất hữu cơ (5%).

3. Tầng đất

Các tầng đất gồm:

- Tầng hữu cơ;

- Tầng đất mặt;

- Tầng tích tụ;

- Tầng đá mẹ.

II. Các nhân tố hình thành đất

- Đá mẹ: nguồn cung cấp vật chất vô cơ cho đất, quyết định thành phần khoáng vật, ảnh hưởng đến màu sắc và tính chất của đất.

- Khí hậu: lượng mưa quyết định độ rửa trôi, nhiệt độ thúc đẩy quá trình hòa tan và tích tụ chất hữu cơ.

- Sinh vật: góp phần tích tụ, phân hủy và biến đổi chất hữu cơ.

- Địa hình: nơi có địa hình cao đất thường bị rửa trôi, bào mòn; đồng bằng tầng đất thường dày và giàu dinh dưỡng hơn.

- Thời gian và con người: tác động rất mạnh đến quá trình hình thành đất.

III. Một số nhóm đất điển hình trên thế giới

- Đất pốtdôn;

- Đất đen thảo nguyên ôn đới;

- Đất đỏ vàng nhiệt đới;

- Đất xám hoang mạc và bán hoang mạc.

Hình 19.4. Một số nhóm đất điển hình trên thế giới

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu