Bài 12. Các vương quốc ở Đông Nam Á trước thế kỉ X

Bình chọn:
4.4 trên 155 phiếu
Lý thuyết các vương quốc ở Đông Nam Á

Lý thuyết các vương quốc ở Đông Nam Á Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

I. Vị trí địa lí của Đông Nam Á
Trả lời câu hỏi mục I trang 63 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào bản đồ 12.1 và thông tin trong phần I, em hãy: - Trình bày sơ lược vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á. - Kể tên các nước Đông Nam Á ngày nay

Xem lời giải

II. Sự xuất hiện các vương quốc cổ từ đầu công nguyên đến thế kỉ VII
Trả lời câu hỏi mục II trang 64 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào lược đồ 12.1 và lược đồ 12.2, em hãy xác định vị trí các vương quốc cổ cổ Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ VII. Các vương quốc đó thuộc quốc gia Đông Nam Á nào ngày nay?

Xem lời giải

III. Sự hình thành và phát triển của các vương quốc phong kiến từ thế kỉ VII đến thế kỉ X
Trả lời câu hỏi mục III trang 65 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy xác định trên lược đồ 12.3 những vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á từ thế kỉ VII đến thế kỉ X.

Xem lời giải

Luyện tập - Vận dụng
Bài 1 trang 66 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy trình bày đặc điểm nổi bật về vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á.

Xem lời giải

Bài 2 trang 66 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy nêu những điểm tương đồng về vị trí của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á.

Xem lời giải

Bài 3 trang 66 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Các vương quốc Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X trong bảng dưới đây có vị trí tương ứng với các quốc gia Đông Nam Á ngày nay?

Xem lời giải

Bài 4 trang 66 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Sông Mê Công (Mekong) gắn bó với lịch sử của những vương quốc cổ nào ở Đông Nam Á? Những vương quốc đó thuộc về các quốc gia nào ngày nay? Tham khảo thêm bản đồ 12.1 và lược đồ 12.2 cho câu trả lời của em.

Xem lời giải