Bài 10. Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Các dạng địa hình chính. Khoáng sản.

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 144 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào nội dung trong bài và hình 10.1, em hãy cho biết: - Thế nào là quá trình nội sinh và ngoại sinh? - Bề mặt địa hình thay đổi như thế nào ở mỗi hình a, b, c? - Hình nào là kết quả của các quá trình ngoại sinh và hình nào là kết quả của quá trình nội sinh?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 145 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào hình 10.2, bảng 10.1 và nội dung trong bài, em hãy: - Kể tên một số dạng địa hình phổ biến. - Nêu một số đặc điểm của dạng địa hình núi. - Cho biết sự khác nhau giữa núi và đồi, giữa cao nguyên và đồng bằng.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 147 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 10.5 và thông tin trong bài: - Em hãy cho biết các hình a, b, c, d là khoảng sản nào? - Những khoáng sản này có công dụng gì? - Hãy kể tên một vài loại khoáng sản khác mà em biết.

Xem lời giải

Bài 1 trang 147 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Hãy phân biệt quá trình nội sinh và ngoại sinh trong quá trình hình thành địa hình bề mặt Trái Đất?

Xem lời giải

Bài 2 trang 147 SGK Địa 6 Chân trời sáng tạo

Cho biết độ cao tuyệt đối của các dạng địa hình chính.

Xem lời giải

Bài 3 trang 147 SGK Địa 6 Chân trời sáng tạo

Tìm kiếm thông tin về hiệ trạng khai thác một số loại khoáng sản mà em biết.

Xem lời giải

Bài 4 trang 147 SGK Địa 6 Chân trời sáng tạo

Nơi em sinh sống thuộc dạng địa hình nào? Dạng địa hình này phù hợp với những hoạt động kinh tế nào.

Xem lời giảiHỏi bài