Bài 10. Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Các dạng địa hình chính. Khoáng sản.

Bình chọn:
4.5 trên 72 phiếu
Lý thuyết quá trình nội sinh và ngoại sinh. Các dạng địa hình chính. Khoáng sản

Lý thuyết quá trình nội sinh và ngoại sinh. Các dạng địa hình chính. Khoáng sản Địa lí 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 144 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào nội dung trong bài và hình 10.1, em hãy cho biết: - Thế nào là quá trình nội sinh và ngoại sinh? - Bề mặt địa hình thay đổi như thế nào ở mỗi hình a, b, c? - Hình nào là kết quả của các quá trình ngoại sinh và hình nào là kết quả của quá trình nội sinh?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 145 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào hình 10.2, bảng 10.1 và nội dung trong bài, em hãy: - Kể tên một số dạng địa hình phổ biến. - Nêu một số đặc điểm của dạng địa hình núi. - Cho biết sự khác nhau giữa núi và đồi, giữa cao nguyên và đồng bằng.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 147 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 10.5 và thông tin trong bài: - Em hãy cho biết các hình a, b, c, d là khoảng sản nào? - Những khoáng sản này có công dụng gì? - Hãy kể tên một vài loại khoáng sản khác mà em biết.

Xem lời giải

Bài 1 phần luyện tập trang 147 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Hãy phân biệt quá trình nội sinh và ngoại sinh trong quá trình hình thành địa hình bề mặt Trái Đất?

Xem lời giải

Bài 2 phần luyện tập trang 147 SGK Địa 6 Chân trời sáng tạo

Cho biết độ cao tuyệt đối của các dạng địa hình chính.

Xem lời giải

Bài 3 phần luyện tập trang 147 SGK Địa 6 Chân trời sáng tạo

Tìm kiếm thông tin về hiệ trạng khai thác một số loại khoáng sản mà em biết.

Xem lời giải

Bài vận dụng trang 147 SGK Địa 6 Chân trời sáng tạo

Nơi em sinh sống thuộc dạng địa hình nào? Dạng địa hình này phù hợp với những hoạt động kinh tế nào.

Xem lời giải