Bài 18. Biển và đại dương

Bình chọn:
4.6 trên 151 phiếu
Lý thuyết biển và đại dương

Lý thuyết biển và đại dương Địa lí 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 173 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào hình 18.1, em hãy kể tên các đại dương trên thế giới.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 174 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Đọc thông tin trong bài và quan sát hình 18.1, em hãy: - Cho biết sự khác biệt về nhiệt độ và độ muối giữa vùng biển nhiệt đới và vùng biển ôn đới. - Giải thích tại sao có sự khác biệt như vậy?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 174 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

1. Dựa vào thông tin trong bài và hình 18.2, em hãy trình bày khái niệm sóng biển và sóng thần. Cho biết nguyên nhân hình thành hai loại sóng này. 2. Đọc thông tin trong bài và quan sát hình 18.3, em hãy: 3. Dựa vào hình 18.4 và kiến thức đã học, em hãy kể tên các dòng biển trong các đại dương. Cho biết hướng chảy của các dòng biển nóng, dòng biển lạnh.

Xem lời giải

Bài 1 phần luyện tập trang 176 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy lập sơ đồ thể hiện 3 dạng vận động chính của nước biển và đại dương.

Xem lời giải

Bài 2 phần luyện tập trang 176 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Tìm mối quan hệ giữa nhiệt độ và độ muối của nước biển, đại dương.

Xem lời giải

Bài vận dụng trang 176 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Nêu những lợi ích kinh tế mà sóng, thủy triều hoặc dòng biển đem lại cho chúng ta. Liên hệ với Việt Nam.

Xem lời giải