Bài 18. Biển và đại dương

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Trả lời câu hỏi mục 2 trang 182 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 182 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo.Đọc thông tin trong bài và quan sát hình 18.1, em hãy: - Cho biết sự khác biệt về nhiệt độ và độ muối giữa vùng biển nhiệt đới và vùng biển ôn đới. - Giải thích tại sao có sự khác biệt như vậy?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 181 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 181 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo.Dựa vào hình 18.1. Độ muối của nước biển và đại dương Dựa vào hình 18.1, em hãy kể tên các đại dương trên thế giới.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 182 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 182 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Dựa vào thông tin trong bài và hình 18.2, em hãy trình bày khái niệm sóng biển và sóng thần. Cho biết nguyên nhân hình thành hai loại sóng này.

Xem lời giải

Bài 1 trang 184 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Giải bài 1 phần Luyện tập - vận dụng trang 184 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Em hãy lập sơ đồ thể hiện 3 dạng vận động chính của nước biển và đại dương.

Xem lời giải

Bài 2 trang 184 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Giải bài 2 phần Luyện tập - vận dụng trang 184 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Tìm mối quan hệ giữa nhiệt độ và độ muối của nước biển, đại dương.

Xem lời giải

Bài 3 trang 184 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Giải bài 3 phần Luyện tập - vận dụng trang 184 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Nêu những lợi ích kinh tế mà sóng, thủy triều hoặc dòng biển đem lại cho chúng ta. Liên hệ với Việt Nam.

Xem lời giảiHỏi bài