Bài 16. Thủy quyển. Vòng tuần hoàn nước. Nước ngầm, băng hà.

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 173 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 173 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo.Dựa vào hình 16.1, em hãy so sánh: - Tỉ lệ diện tích lục địa và đại dương ở bán cầu Bắc. - Tỉ lệ diện tích lục địa và đại dương ở bán cầu Nam.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 174 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 174 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Quan sát hình 16.3 và đọc thông tin trong bài, em hãy mô tả vòng tuần hoàn lớn của nước.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 175 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 175 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Quan sát hình 16.4 và đọc thông tin trong bài, em hãy: - So sánh tỉ lệ giữa nước mặn và nước ngọt trên Trái Đất. - Cho biết tỉ lệ nước ngầm trong tổng lượng nước ngọt trên Trái Đất. - Nêu tầm quan trọng của nước ngầm.

Xem lời giải

Bài 1 trang 177 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Giải bài 1 phần Luyện tập - vận dụng trang 177 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Hãy kể tên các thành phần chủ yếu của thủy quyển.

Xem lời giải

Bài 2 trang 177 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Giải bài 2 phần Luyện tập - vận dụng trang 177 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Hãy tìm ví dụ cho thấy nước ngầm có tham gia vào vòng tuần hoàn lớn của nước.

Xem lời giải

Bài 3 trang 177 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Giải bài 3 phần Luyện tập - vận dụng trang 177 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Nguồn nước ngọt hiện nay đang bị ô nhiễm nặng nề. Hãy tìm hiểu một số nguyên nhân làm ô nhiễm nguồn nước ngọt ở địa phương em.

Xem lời giảiHỏi bài