Bài 16. Thủy quyển. Vòng tuần hoàn nước. Nước ngầm, băng hà.

Bình chọn:
4.1 trên 87 phiếu
Lý thuyết thủy quyển. Vòng tuần hoàn nước. Nước ngầm, băng hà

Lý thuyết thủy quyển. Vòng tuần hoàn nước. Nước ngầm, băng hà Địa lí 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 166 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

1. Dựa vào hình 16.1, em hãy so sánh: 2. Quan sát hình 16.2 và đọc thông tin trong bài, em hãy cho biết nước có ở những đâu trên Trái Đất?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 167 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 16.3 và đọc thông tin trong bài, em hãy mô tả vòng tuần hoàn lớn của nước.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 168 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

1. Quan sát hình 16.4 và đọc thông tin trong bài, em hãy: 2. Quan sát hình 16.4, 16.5 và đọc thông tin trong bài, em hãy:

Xem lời giải

Bài 1 phần luyện tập trang 169 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Hãy kể tên các thành phần chủ yếu của thủy quyển.

Xem lời giải

Bài 2 phần luyện tập trang 169 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Hãy tìm ví dụ cho thấy nước ngầm có tham gia vào vòng tuần hoàn lớn của nước.

Xem lời giải

Bài vận dụng trang 169 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Nguồn nước ngọt hiện nay đang bị ô nhiễm nặng nề. Hãy tìm hiểu một số nguyên nhân làm ô nhiễm nguồn nước ngọt ở địa phương em.

Xem lời giải