Bài 9. Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

Bình chọn:
3.9 trên 107 phiếu
Lý thuyết Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

Lý thuyết Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

I. Điều kiện tự nhiên
Trả lời câu hỏi mục I trang 46 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

- Xác định vùng cư trú chủ yếu của cư dân Trung Quốc thời cổ đại. - Cho biết Hoàng Hà và Trường Giang đã tác động như thế nào đến cuộc sống của cư dân Trung Hoa thời cổ đại?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục II trang 48 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

- Đọc thông tin bên dưới và quan sát lược đồ 9.3, em hãy nêu những nét chính về quá trình thống nhất Trung Quốc của Tần Thủy Hoàng.

Xem lời giải

II. Quá trình thống nhất và xác lập chế độ phong kiến dưới thời Tần Thủy Hoàng
III. Từ nhà Hán, Nam - Bắc triều đến nhà Tùy
Trả lời câu hỏi mục III trang 46 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy kể tên các triều đại phong kiến Trung Quốc từ nhà Hán đến nhà Tùy.

Xem lời giải

IV. Thành tựu tiêu biểu của văn minh Trung quốc cổ đại
Trả lời câu hỏi mục IV trang 50 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

- Em hãy kể tên một số thành tựu tiêu biểu của văn minh Trung Quốc thời cổ đại? - Em có đồng ý với quan điểm: “Tiên học lễ, hậu học văn” không? Lí giải sự lựa chọn của em?

Xem lời giải

Luyện tập - Vận dụng
Bài 1 trang 52 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Theo em, tại sao sông Hoàng Hà được coi là “sông Mẹ” của Trung Quốc? Từ đó, em hãy kể tên “sông Mẹ” của Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ.

Xem lời giải

Bài 2 trang 52 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy nêu vai trò của nhà Tần đối vaới lịch sử Trung Quốc.

Xem lời giải

Bài 3 trang 52 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Theo em, việc phát minh ra kĩ thuật làm giấy có vai trò gì đối với xã hội ngày nay?

Xem lời giải