Soạn giải bài 2 phần luyện tập và vận dụng trang 52 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em hãy nêu vai trò của nhà Tần đối với lịch sử Trung Quốc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

xem lại thông tin về quá trình thống nhất Trung Quốc của nhà Tần.

Lời giải chi tiết

Nhà Tần có vai trò quan trọng đối với lịch sử Trung Quốc. Nhà Tần dưới sự lãnh đạo của Tần Thủy Hoàng đã chấm dứt tình trạng chia cắt, thống nhất Trung Quốc vê mặt lãnh thổ, tiền tệ, đơn vị đo lường, chữ viết, đặt nền móng cho sự phát triển mạnh mẽ và lâu đời của văn minh Trung Quốc.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu