Chương 4 Khí hậu và biến đổi khí hậu

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 151 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

1. Quan sát hình 12.1, kết hợp thông tin trong bài, em hãy cho biết khí quyển gồm những tầng nào? Lập sơ đồ mô tả đặc điểm của các tầng khí quyển. 2. Quan sát hình 12.2, 12.3 kết hợp với nội dung trong bài, em hãy trả lời các câu hỏi sau: - Nêu tỉ lệ các thành phần của không khí. - Khí oxy và hơi nước có vai trò gì đối với tự nhiên trên Trái Đất?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 152 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết: - Nhiệt độ và độ ẩm của một khối khí hình thành trên lục địa ở vĩ độ cao. - Nhiệt độ và độ ẩm của một khối khí hình thành ngoài đại dương ở vĩ độ thấp.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 153 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

1. Dựa vào hình 12.4 a và thông tin trong bài, em hãy: - Đọc trị số khí áp đang hiển thị trên khí áp kế kim loại. - Trị số ấy là khí áp thấp hay khí áp cao. 2. Quan sát hình 12.5, em cho biết: - Trên Trái Đất có các đai khí áp nào? - Nêu tên các đai khí áp thấp, đai khí áp cao. 3. Dựa vào hình 12.5, em hãy: - Kể tên các loại gió chính trên Trái Đất. - Trình bày phạm vi hoạt động và hướng thổi của gió Tây ôn đới và gió Mậu dịch.

Xem lời giải

Bài 1 trang 154 SGK Địa 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy cho biết tầng khí quyển nào ảnh hưởng nhiều nhất đến sự sống của Trái Đất? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 2 trang 154 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào hình 12.5, em hãy xác định hướng thổi của gió Đông cực ở cả hai bán cầu.

Xem lời giải

Bài 3 trang 154 SGK Địa 6 Chân trời sáng tạo

Hãy tìm hiểu và cho biết lãnh thổ Việt Nam nằm trong phạm vi ảnh hưởng của loại gió nào?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 155 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 13.1 và thông tin trong bài, em hãy cho biết: - Nhiệt kế hình 13.1 chỉ bao nhiêu độ? - Thế nào là nhiệt độ không khí? Vì sao không khí có nhiệt độ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 156 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào bảng 13.1 và thông tin trong bài, em hãy: - So sánh nhiệt độ trung bình năm của một số địa điểm trên thế giới. - Rút ra sự thay đổi nhiệt độ không khí trên bề mặt Trái Đất theo vĩ độ.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 163 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 163 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Dựa vào hình 13.3 và thông tin trong bài, em hãy cho biết: - Chỉ số nào trên hình 13.3 thể hiện độ ẩm không khí? - Mây và mưa được hình thành như thế nào?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 4 trang 164 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục 4 trang 164 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo.Đọc các thông tin trong bài, cho biết thời tiết và khí hậu khác nhau như thế nào?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 5 trang 165 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục 5 trang 165 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Quan sát hình 13.4 và nội dung trong bài, em hãy kể tên các đới khí hậu trên Trái Đất

Xem lời giải

Bài 1 trang 166 SGK Địa 6 Chân trời sáng tạo

Giải bài 1 phần Luyện tập - vận dụng trang 166 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Cho biết cách tính nhiệt độ trung bình tháng và nhiệt độ trung bình năm.

Xem lời giải

Bài 2 trang 166 SGK Địa 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào bảng số liệu 13.3: - Hãy tính nhiệt độ trung bình ngày trong tháng 11 của Hà Nội. - Trong ngày, nhiệt độ cao nhất là bao nhiêu 0C ? Nhiệt độ thấp nhật là bao nhiêu 0C ? - Nhiệt độ cao nhất và thấp nhất trong ngày chênh nhau bao nhiêu 0C

Xem lời giải

Bài 3 trang 166 SGK Địa 6 Chân trời sáng tạo

Giải bài 3 phần Luyện tập - vận dụng trang 166 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Em hãy cho biết cần làm gì và không được làm gì để phòng tránh tai nạn do sấm sét?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 167 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 167 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo.Quan sát hình 14.1, hình 14.2 và đọc thông tin trong bài, em hãy: - Cho biết sự khác biệt giữa hình 14.1 và 14 .2. Giải thích. - Nêu một số biểu hiện của biến đổi khí hậu trên Trái Đất.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 168 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 168 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo.Dựa vào thông tin trong bài, bảng 14.1 và hình 14.3, em hãy: - Cho biết bản thân em có thể thực hiện được biện pháp phòng trống thiên tai nào? - Giải thích tại sao các hoạt động trong hình 14.3 sẽ giúp chúng ta ứng phó với biến đổi khí hậu?

Xem lời giải

Bài 1 trang 169 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Giải bài 1 phần Luyện tập - vận dụng trang 169 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Em hãy lập sơ đồ các biểu hiện của biến đổi khí hậu

Xem lời giải

Bài 2 trang 169 SGK Địa 6 Chân trời sáng tạo

Giải bài 2 phần Luyện tập - vận dụng trang 169 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Địa phương nơi em thường xảy ra loại thiên tai nào? Bản thân em có thể làm gì để phòng tránh thiên tai ấy?

Xem lời giải

Trả lời bài tập 1 mục 2 trang 170 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời bài tập 1 mục 2 trang 170 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Quan sát biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Va-len-xi-a, hãy: - Cho biết nhiệt độ trung bình tháng cao nhất và tháng thấp nhất. - Nhiệt độ chênh lệch giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất là bao nhiêu? - Những tháng nào trong năm có nhiệt độ trên 100mm? Từ những nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa của Va-len-xi-a, em hãy cho biết địa điểm này có thuộc đới khí hậu em tìm hiểu (trong bài 13) không? Vì sao?

Xem lời giải

Trả lời bài tập 2 mục 2 trang 171 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời bài tập 2 mục 2 trang 171 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. So sánh đặc điểm nhiệt độ và lượng mưa của Môn-trê-an, Can-na-đa và Hà Nội.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài