Trả lời câu hỏi mục 1 trang 155 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát hình 13.1 và thông tin trong bài, em hãy cho biết:

- Nhiệt kế hình 13.1 chỉ bao nhiêu độ?

- Thế nào là nhiệt độ không khí? Vì sao không khí có nhiệt độ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 13.1 và đọc thông tin trong bài để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

- Nhiệt kế hình 13.2 chỉ 250C.

- Nhiệt độ không khí là độ nóng, lạnh của không khí.

- Không khí có nhiệt độ là do mặt đất hấp thu năng lượng nhiệt của Mặt Trời, bức xạ lại vào không khí, làm không khí nóng lên.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu