Giải bài 2 phần luyện tập trang 159 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Cho bảng số liệu sau:

Dựa vào bảng số liệu 13.3:

- Hãy tính nhiệt độ trung bình ngày trong tháng 11 của Hà Nội.

- Trong ngày, nhiệt độ cao nhất là bao nhiêu 0C? Nhiệt độ thấp nhật là bao nhiêu 0C?

- Nhiệt độ cao nhất và thấp nhất trong ngày chênh nhau bao nhiêu 0C?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát bảng 13.3 SGK.

Lời giải chi tiết

- Nhiệt độ trung bình ngày trong tháng 11 của Hà Nội: (19+19+27+23)/4 = 220C

- Nhiệt độ cao nhất là 270C. Nhiệt độ thấp nhất là 190C.

- Nhiệt độ cao nhất và thấp nhất chênh nhau 80C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu