Bài 6. Ai Cập cổ đại

Bình chọn:
4.4 trên 151 phiếu
Lý thuyết Ai Cập cổ đại Lịch sử và Địa lí 6

Lý thuyết Ai Cập cổ đại Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục I trang 32 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

- Sông Nin đem lại những thuận lợi gì cho người Ai Cập cổ đại? - Quan sát lược đồ 6.1 và 6.3, em hãy cho biết chữ nào trong hai chữ tượng hình dưới đây được dùng để diễn tả hoạt động đi thuyền từ Thượng Ai Cập xuống Hạ Ai Cập?

Xem lời giải

I. Điều kiện tự nhiên
Trả lời câu hỏi mục II trang 34 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

- Trình bày quá trình thành lập nhà nước Ai Cập. - Quá trình thống nhất nhà nước Ai Cập bằng chiến tranh được thể hiện qua những chi tiết nào của phiến đá Na-mơ?

Xem lời giải

II. Quá trình thành lập nhà nước Ai cập cổ đại
Trả lời câu hỏi mục III trang 35 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

- Trong các thành tựu văn hóa của người Ai Cập, em ấn tượng với thành tựu nào nhất? Tại sao? - Tại sao hình học lại phát triển ở Ai Cập cổ đại?

Xem lời giải

III. Những thành tựu văn hóa tiêu biểu
Bài 1 trang 36 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Em hiểu thế nào về câu nói của sử gia Hê-rô-đốt (Herodotus): “Ai Cập là quà tặng của sông Nin

Xem lời giải

Bài 2 trang 36 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Sự ra đời của nhà nước Ai Cập cổ đại dựa trên cơ sở nào?

Xem lời giải

Bài 3 trang 36 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Giả sử lớp học em học 3m, em hãy cùng các bạn trong lớp tìm hiểu xem chiều cao của Kim tự tháp Kê-ốp gấp bao nhiêu lần chiều cao của lớp học?

Xem lời giải

Luyện tập - Vận dụng