Bài 15. Đời sống của người Việt thời kì Văn Lang, Âu Lạc

Bình chọn:
4.4 trên 178 phiếu
Lý thuyết đời sống người Việt thời Văn Lang, Âu Lạc

Lý thuyết đời sống người Việt thời Văn Lang, Âu Lạc Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

I. Đời sống vật chất
Trả lời câu hỏi mục I trang 77SGK Lịch sử và Địa Lí 6 Chân trời sáng tạo

- Vì sao người Văn Lang, Âu Lạc thường ở nhà sàn? - Đời sống vật chất của cư dân Văn Lang, Âu Lạc

Xem lời giải

II. Đời sống tinh thần
Trả lời câu hỏi mục II trang 79 SGK Lịch sử và Địa Lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào tư liệu 15.8, 15.9 và thông tin trong bài học, em hãy cho biết những điểm nổi bật trong đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang, Âu Lạc.

Xem lời giải

Luyện tập - Vận dụng
Bài 1 trang 80 SGK Lịch sử và Địa Lí 6 Chân trời sáng tạo

Thời Văn Lang, Âu Lạc, người Việt có phong tục gì nổi bật?

Xem lời giải

Bài 2 trang 80 SGK Lịch sử và Địa Lí 6 Chân trời sáng tạo

Bảng dưới đây là những công cụ lao động thuộc thời kì văn hóa Đông Sơn. Theo em, những công cụ đó được dùng làm gì trong hoạt động sản xuất của cưa dân Văn Lang, Âu Lạc?

Xem lời giải

Bài 3 trang 80 SGK Lịch sử và Địa Lí 6 Chân trời sáng tạo

Những phong tục nào trong văn hóa Việt Nam hiện nay được kế thừa từ thời Văn Lang, Âu Lạc?

Xem lời giải

Bài 4 trang 80 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy kể tên một truyền thuyết gắan liền với đời sống vật chất, tinh thần của cư dân Văn Lang, Âu Lạc.

Xem lời giải