Bài 15. Đời sống của người Việt thời kì Văn Lang, Âu Lạc

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Trả lời câu hỏi mục I trang 77SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

- Vì sao người Văn Lang, Âu Lạc thường ở nhà sàn? - Đời sống vật chất của cư dân Văn Lang, Âu Lạc

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục II trang 79 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào tư liệu 15.8, 15.9 và thông tin trong bài học, em hãy cho biết những điểm nổi bật trong đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang, Âu Lạc.

Xem lời giải

Bài 1 trang 80 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Thời Văn Lang, Âu Lạc, người Việt có phong tục gì nổi bật?

Xem lời giải

Bài 2 trang 80 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Bảng dưới đây là những công cụ lao động thuộc thời kì văn hóa Đông Sơn. Theo em, những công cụ đó được dùng làm gì trong hoạt động sản xuất của cưa dân Văn Lang, Âu Lạc?

Xem lời giải

Bài 3 trang 80 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Những phong tục nào trong văn hóa Việt Nam hiện nay được kế thừa từ thời Văn Lang, Âu Lạc?

Xem lời giải

Bài 4 trang 80 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Soạn giải bài 4 phần luyện tập và vận dụng trang 80 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo.Ví dụ: Truyền thuyết Bánh chưng, bánh giày, Thánh Gióng, … Vào đời vua Hùng thứ sáu, sau khi dẹp xong giặc, vua cũng đã già yếu muốn truyền ngôi cho con. Vua gọi tất cả hơn hai mươi người con trai lại và nói nếu ai tìm được món ngon và ý nghĩa dâng lên nhà vua, vua sẽ truyền ngôi vua cho. Tất cả người con trai của nhà vua đều hăng hái đi lên rừng xuống biển tìm của ngon vật lạ, cao lương mĩ vị mong giành đượ

Xem lời giảiHỏi bài