Soạn giải bài 3 phần luyện tập và vận dụng trang 80 SGK Lịch sử và Địa Lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Những phong tục nào trong văn hóa Việt Nam hiện nay được kế thừa từ thời Văn Lang, Âu Lạc?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kết hợp thông tin trong bài học và thực tiễn cuộc sống

Lời giải chi tiết

Những phong tục như thời cúng tổ tiên, các vị thần, tổ chức lễ hội vui chơi, đấu vật, nhảy múa, ca hát bên khèn,sáo, trống chiêng,..., gói bánh trưng bánh giày ngày tết trong văn hóa Việt Nam hiện nay được kế thừa từ thời Văn Lang, Âu Lạc. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu