Bài 1. Hệ thống kinh, vĩ tuyến và tọa độ địa lí

Bình chọn:
4.2 trên 203 phiếu
Lý thuyết hệ thống kinh, vĩ tuyến và tọa độ địa lí

Lý thuyết hệ thống kinh, vĩ tuyến và tọa độ địa lí Địa lí 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 114 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Dựa vào thông tin bài học và hình 1.1, em hãy xác định: kinh tuyến gốc, các kinh tuyến Đông, các kinh tuyến Tây, vĩ tuyến Bắc, vĩ tuyến Nam, Xích đạo, bán cầu Bắc, bán cầu Nam.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 115 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 1.2, hãy xác định tọa độ địa lí của các điểm A, B, C, D.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 115 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào nội dung mô tả lưới kinh, vĩ tuyến của bản đồ thế giới (hình 1.3 a), hãy mô tả đặc điểm lưới kinh, vĩ tuyến của các hình còn lại (hình 1.3 b và 1.3 c). Hình 1.3 a có "Kinh tuyến là những đường thẳng song song cách đều nhau. Vĩ tuyến cũng là những đường thẳng song song và cách đều nhau. Các kinh tuyến, vĩ tuyến vuông góc với nhau".

Xem lời giải

Bài luyện tập trang 116 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào hình 1.4, em hãy hoàn thành các nhiệm vụ sau: 1. Mô tả đặc điểm lưới kinh, vĩ tuyến của bản đồ trên. 2. Tìm trên bản đồ các vĩ tuyến: - Vòng cực Bắc, vòng cực Nam. - Chí tuyến Bắc, chí tuyến Nam. 3. Xác định tọa độ địa lí của các điểm A, B, C, D.

Xem lời giải

Bài vận dụng trang 116 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào bản đồ hành chính Việt nam, em hãy xác định và ghi ra tọa độ trên đất liền 4 điểm cực: cực Bắc, cực Nam, cực Đông và cực Tây của lãnh thổ nước ta.

Xem lời giải