Giải bài luyện tập trang 116 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Dựa vào hình 1.4, em hãy hoàn thành các nhiệm vụ sau:

1. Mô tả đặc điểm lưới kinh, vĩ tuyến của bản đồ trên.

2. Tìm trên bản đồ các vĩ tuyến:

- Vòng cực Bắc, Vòng cực Nam.

- Chí tuyến Bắc, Chí tuyến Nam.

3. Xác định tọa độ địa lí của các điểm A, B, C, D.

Hình 1.4. Vị trí của các điểm A, B, C, D trên bản đồ thế giới

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 1.4 SGK.

Lời giải chi tiết

1. Đặc điểm lưới kinh, vĩ tuyến

- Kinh tuyến gốc và vĩ tuyến gốc là 2 đường thẳng vuông góc với nhau.

- Các kinh tuyến còn lại là những đường cong.

- Các vĩ tuyến còn lại là những đường thẳng song song cách đều nhau và vuông góc với kinh tuyến gốc.

2. Tìm trên bản đồ các vĩ tuyến

- Vòng cực Bắc: 66o33’B, Vòng cực Nam: 66o33’N.

- Chí tuyến Bắc: 23o27’B, Chí tuyến Nam: 23o27’N.

3. Tọa độ các điểm

- A (30oB, 150oT).

- B (60oB; 90oĐ).

- C (30oN; 60oĐ).

- D (60oN; 150oT).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 48 phiếu