Trả lời câu hỏi mục 2 trang 115 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát hình 1.2, hãy xác định tọa độ địa lí của các điểm A, B, C, D.

Hình 1.2. Vị trí của các điểm A, B, C, D trên quả Địa Cầu

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tọa độ địa lí của 1 điểm (ví dụ điểm A): A (vĩ độ, kinh độ).

=> Vĩ độ viết trước, kinh độ viết sau.

Lời giải chi tiết

- Điểm A (400B, 800Đ).

- Điểm B (200B, 400Đ).

- Điểm C (400N, 200Đ).

- Điểm D (200N, 400T).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 25 phiếu