Chương 5 Nước trên Trái Đất

Bình chọn:
4.8 trên 115 phiếu
Lý thuyết thủy quyển. Vòng tuần hoàn nước. Nước ngầm, băng hà

Lý thuyết thủy quyển. Vòng tuần hoàn nước. Nước ngầm, băng hà Địa lí 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 166 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

1. Dựa vào hình 16.1, em hãy so sánh: 2. Quan sát hình 16.2 và đọc thông tin trong bài, em hãy cho biết nước có ở những đâu trên Trái Đất?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 167 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 16.3 và đọc thông tin trong bài, em hãy mô tả vòng tuần hoàn lớn của nước.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 168 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

1. Quan sát hình 16.4 và đọc thông tin trong bài, em hãy: 2. Quan sát hình 16.4, 16.5 và đọc thông tin trong bài, em hãy:

Xem lời giải

Bài 1 phần luyện tập trang 169 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Hãy kể tên các thành phần chủ yếu của thủy quyển.

Xem lời giải

Bài 2 phần luyện tập trang 169 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Hãy tìm ví dụ cho thấy nước ngầm có tham gia vào vòng tuần hoàn lớn của nước.

Xem lời giải

Bài vận dụng trang 169 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Nguồn nước ngọt hiện nay đang bị ô nhiễm nặng nề. Hãy tìm hiểu một số nguyên nhân làm ô nhiễm nguồn nước ngọt ở địa phương em.

Xem lời giải

Lý thuyết sông và hồ

Lý thuyết sông và hồ Địa lí 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 170 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

1. Dựa vào thông tin trong bài và hình 17.1, em hãy mô tả các bộ phận chính của một dòng sông. 2. Dựa vào thông tin trong bài và bảng 17.1, em hãy: - Cho biết mùa lũ ở sông Gianh vào những tháng nào? - Cho biết những tháng nào có lượng mưa lớn nhất? - Rút ra mối quan hệ giữa mùa lũ của sông với nguồn cung cấp nước sông.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 172 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào thông tin trong bài và hình 17.4, em hãy: - Kể những mục đích sử dụng nước sông hồ. - Cho biết nước sông, hồ có thể cùng lúc sử dụng cho nhiều mục đích được không?

Xem lời giải

Bài luyện tập trang 172 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy vẽ sơ đồ thể hiện các bộ phận chính của một dòng sông lớn.

Xem lời giải

Bài vận dụng trang 172 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Hãy tìm ví dụ sử dụng tổng hợp nước sông hồ mà em biết.

Xem lời giải

Lý thuyết biển và đại dương

Lý thuyết biển và đại dương Địa lí 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 173 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào hình 18.1, em hãy kể tên các đại dương trên thế giới.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 174 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Đọc thông tin trong bài và quan sát hình 18.1, em hãy: - Cho biết sự khác biệt về nhiệt độ và độ muối giữa vùng biển nhiệt đới và vùng biển ôn đới. - Giải thích tại sao có sự khác biệt như vậy?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 174 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

1. Dựa vào thông tin trong bài và hình 18.2, em hãy trình bày khái niệm sóng biển và sóng thần. Cho biết nguyên nhân hình thành hai loại sóng này. 2. Đọc thông tin trong bài và quan sát hình 18.3, em hãy: 3. Dựa vào hình 18.4 và kiến thức đã học, em hãy kể tên các dòng biển trong các đại dương. Cho biết hướng chảy của các dòng biển nóng, dòng biển lạnh.

Xem lời giải

Bài 1 phần luyện tập trang 176 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy lập sơ đồ thể hiện 3 dạng vận động chính của nước biển và đại dương.

Xem lời giải

Bài 2 phần luyện tập trang 176 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Tìm mối quan hệ giữa nhiệt độ và độ muối của nước biển, đại dương.

Xem lời giải

Bài vận dụng trang 176 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Nêu những lợi ích kinh tế mà sóng, thủy triều hoặc dòng biển đem lại cho chúng ta. Liên hệ với Việt Nam.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất