Chương 5 Nước trên Trái Đất

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Trả lời câu hỏi mục 2 trang 182 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 182 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo.Đọc thông tin trong bài và quan sát hình 18.1, em hãy: - Cho biết sự khác biệt về nhiệt độ và độ muối giữa vùng biển nhiệt đới và vùng biển ôn đới. - Giải thích tại sao có sự khác biệt như vậy?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 173 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 173 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo.Dựa vào hình 16.1, em hãy so sánh: - Tỉ lệ diện tích lục địa và đại dương ở bán cầu Bắc. - Tỉ lệ diện tích lục địa và đại dương ở bán cầu Nam.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 174 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 174 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Quan sát hình 16.3 và đọc thông tin trong bài, em hãy mô tả vòng tuần hoàn lớn của nước.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 175 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 175 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Quan sát hình 16.4 và đọc thông tin trong bài, em hãy: - So sánh tỉ lệ giữa nước mặn và nước ngọt trên Trái Đất. - Cho biết tỉ lệ nước ngầm trong tổng lượng nước ngọt trên Trái Đất. - Nêu tầm quan trọng của nước ngầm.

Xem lời giải

Bài 1 trang 177 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Giải bài 1 phần Luyện tập - vận dụng trang 177 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Hãy kể tên các thành phần chủ yếu của thủy quyển.

Xem lời giải

Bài 2 trang 177 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Giải bài 2 phần Luyện tập - vận dụng trang 177 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Hãy tìm ví dụ cho thấy nước ngầm có tham gia vào vòng tuần hoàn lớn của nước.

Xem lời giải

Bài 3 trang 177 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Giải bài 3 phần Luyện tập - vận dụng trang 177 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Nguồn nước ngọt hiện nay đang bị ô nhiễm nặng nề. Hãy tìm hiểu một số nguyên nhân làm ô nhiễm nguồn nước ngọt ở địa phương em.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 178 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 178 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo.Dựa vào thông tin trong bài và hình 17.1, em hãy mô tả các bộ phận chính của một con sông.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 180 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 180 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo.Dựa vào thông tin trong bài và hình 17,4, em hãy: - Kể những mục đích sử dụng nước sông hồ. - Cho biết nước sông, hồ có thể cùng sử dụng cho nhiều mục đích được không?

Xem lời giải

Bài 1 trang 180 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Giải bài 1 phần Luyện tập - vận dụng trang 180 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo.Em hãy vẽ sơ đồ thể hiện các bộ phận chính của một dòng sông lớn.

Xem lời giải

Bài 2 trang 180 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Giải bài 2 phần Luyện tập - vận dụng trang 180 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Hãy tìm ví dụ sử dụng tổng hợp nước sông hồ mà em biết.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 181 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 181 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo.Dựa vào hình 18.1. Độ muối của nước biển và đại dương Dựa vào hình 18.1, em hãy kể tên các đại dương trên thế giới.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 182 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 182 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Dựa vào thông tin trong bài và hình 18.2, em hãy trình bày khái niệm sóng biển và sóng thần. Cho biết nguyên nhân hình thành hai loại sóng này.

Xem lời giải

Bài 1 trang 184 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Giải bài 1 phần Luyện tập - vận dụng trang 184 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Em hãy lập sơ đồ thể hiện 3 dạng vận động chính của nước biển và đại dương.

Xem lời giải

Bài 2 trang 184 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Giải bài 2 phần Luyện tập - vận dụng trang 184 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Tìm mối quan hệ giữa nhiệt độ và độ muối của nước biển, đại dương.

Xem lời giải

Bài 3 trang 184 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Giải bài 3 phần Luyện tập - vận dụng trang 184 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Nêu những lợi ích kinh tế mà sóng, thủy triều hoặc dòng biển đem lại cho chúng ta. Liên hệ với Việt Nam.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài