Chương 2. Thời kì nguyên thủy

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Trả lời câu hỏi mục I trang 18 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

- Em hãy nêu quá trình tiến hóa từ vượn thành người? - Những đặc điểm nào cho thấy sự tiến hóa của Người tối cổ so với Vượn người? - Quan sát hình 3.3, em thấy người tinh khôn khác người tối cổ ở những điểm nào?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục II trang 19 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy kể tên những địa điểm tìm thấy dấu tích Người tối cổ ở Đông Nam Á. - Nêu nhận xét phạm vi phân bố dấu tích Người tối cổ ở Việt Nam.

Xem lời giải

Bài 1 trang 20 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Bằng chứng khoa học nào chứng tỏ Đông Nam Á là nơi có con người xuất hiện sớm?

Xem lời giải

Bài 2 trang 20 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Lập bảng thống kê các di tích của Người tối cổ ở Đông Nam Á theo nội dung sau: tên quốc gia, tên địa điểm tìm thấy di tích của Người tối cổ.

Xem lời giải

Bài 3 trang 20 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Phần lớn người châu Phi có làn da đen, người châu Á có làn da vàng, người châu Âu có làn da trắng, liệu họ có chung nguồn gốc hay không?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục I trang 21 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào sơ đồ 4.1 và thông tin bên dưới, em hãy cho biết: - Xã hội nguyên thủy đã trải qua những giai đoạn phát triển nào? - Đặc điểm căn bản trong quan hệ giữa người với người thời nguyên thủy.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục II trang 22-23 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục II trang 22-23 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục III trang 25 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy quan sát hình 4.11 và cho biết người nguyên thủy đã khắc hình gì trên hang Đồng Nội?

Xem lời giải

Bài 2 trang 25 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo.Em hãy hoàn thành bảng sau

Xem lời giải

Bài 1 trang 25 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy nêu sự tiến triển về công cụ lao động, cách thức lao động của người nguyên thủy.

Xem lời giải

Bài 3 trang 26 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Theo em, lao động có vai trò thế nào đối với bản thân, gia đình và xã hội ngày nay.

Xem lời giải

Bài 4 trang 26 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Vận dụng kiến thức trong bài học, em hãy sắp xếp các bức vẽ minh họa đời sống lao động của người nguyên thủy bên dưới theo hai chủ đề: Chủ đề 1. Cách thức lao động của người tối cổ. Chủ đề 2. Cách thức lao động của người tinh khôn.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục I trang 27 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

-Kim loại đã được phát hiện ra như thế nào? -Em hãy quan sát các hình từ 5.2 đến 5.4 và cho biết: + Công cụ và vật dụng bằng kim loại có điểm gì khác biệt về chủng loại, hình dáng so với công cụ bằng đá? +Kim loại được sử dụng vào những mục đích gì trong đời sống của con người cuối thời nguyên thủy?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục II trang 28 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

1.Nguyên nhân nào dẫn đến sự phân hóa trong xã hội thành “người giàu” và “người nghèo”? 2.Mối quan hệ giữa người với người trong xã hội có sự phân hóa giàu, nghèo. 3.Vì sao xã hội nguyên thủy ở phương Đông không phân hóa triệt để?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục III trang 29 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

- Em hãy nêu một số nét cơ bản của xã hội nguyên thủy trong quá trình tan rã? - Cuối thời nguyên thủy, người Việt cổ đã có những công cụ lao động và những ngành nghề sản xuất nào?

Xem lời giải

Bài 1 trang 30 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy nêu những chuyển biến về kinh tế, xã hội vào cuối thời kì nguyên thủy. Phát minh quan trọng nào của người nguyên thủy tạo nên những chuyển biến này?

Xem lời giải

Bài 2 trang 30 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát công cụ lao động và những vật dụng của người nguyên thủy trong giai đoạn Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun, em hãy viết một đoạn văn mô tả cuộc sống của họ.

Xem lời giải

Bài 3 trang 30 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy kể tên một số vật dụng bằng kim loại mà con người ngày nay vẫn thừa hưởng từ những phát minh của người nguyên thủy.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài