Chương 2. Thời kì nguyên thủy

Bình chọn:
4.8 trên 102 phiếu
Lý thuyết nguồn gốc loài người Lịch sử và Địa lí 6

Lý thuyết nguồn gốc loài người Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục I trang 18 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

- Em hãy nêu quá trình tiến hóa từ vượn thành người? - Những đặc điểm nào cho thấy sự tiến hóa của Người tối cổ so với Vượn người? - Quan sát hình 3.3, em thấy người tinh khôn khác người tối cổ ở những điểm nào?

Xem lời giải

I. Quá trình tiến hóa từ vượn người thành người
Trả lời câu hỏi mục II trang 19 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy kể tên những địa điểm tìm thấy dấu tích Người tối cổ ở Đông Nam Á. - Nêu nhận xét phạm vi phân bố dấu tích Người tối cổ ở Việt Nam.

Xem lời giải

II. Dấu tích của người tối cổ ở Đông Nam Á
Bài 1 trang 20 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Bằng chứng khoa học nào chứng tỏ Đông Nam Á là nơi có con người xuất hiện sớm?

Xem lời giải

Bài 2 trang 20 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Lập bảng thống kê các di tích của Người tối cổ ở Đông Nam Á theo nội dung sau: tên quốc gia, tên địa điểm tìm thấy di tích của Người tối cổ.

Xem lời giải

Bài 3 trang 20 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Phần lớn người châu Phi có làn da đen, người châu Á có làn da vàng, người châu Âu có làn da trắng, liệu họ có chung nguồn gốc hay không?

Xem lời giải

Luyện tập - Vận dụng
Lý thuyết xã hội nguyên thủy Lịch sử và Địa lí 6

Lý thuyết xã hội nguyên thủy Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục I trang 21 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào sơ đồ 4.1 và thông tin bên dưới, em hãy cho biết: - Xã hội nguyên thủy đã trải qua những giai đoạn phát triển nào? - Đặc điểm căn bản trong quan hệ giữa người với người thời nguyên thủy.

Xem lời giải

I. Các giai đoạn tiến triển của xã hội nguyên thủy
Trả lời câu hỏi mục II trang 22-23 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục II trang 22-23 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Xem lời giải

II. Đời sống vật chất của người nguyên thủy
Trả lời câu hỏi mục III trang 25 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy quan sát hình 4.11 và cho biết người nguyên thủy đã khắc hình gì trên hang Đồng Nội?

Xem lời giải

Bài 2 trang 25 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo.Em hãy hoàn thành bảng sau

Xem lời giải

III. Đời sống tinh thần của người nguyên thủy
Luyện tập - Vận dụng
Bài 1 trang 25 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy nêu sự tiến triển về công cụ lao động, cách thức lao động của người nguyên thủy.

Xem lời giải

Bài 3 trang 26 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Theo em, lao động có vai trò thế nào đối với bản thân, gia đình và xã hội ngày nay.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất