Trả lời câu hỏi mục I trang 21 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Dựa vào sơ đồ 4.1 và thông tin bên dưới, em hãy cho biết: - Xã hội nguyên thủy đã trải qua những giai đoạn phát triển nào? - Đặc điểm căn bản trong quan hệ giữa người với người thời nguyên thủy.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Dựa vào sơ đồ 4.1 và thông tin bên dưới, em hãy cho biết:

 

 

Câu 1

- Xã hội nguyên thủy đã trải qua những giai đoạn phát triển nào?

Phương pháp giải:

quan sát sơ đồ 4.1 kết hợp với thông tin trên sách giáo khoa

Lời giải chi tiết:

Xã hội nguyên thủy kéo dài hàng triệu năm từ khi con người xuất hiện trên Trái Đất đến khi xã hội có giai cấp và nhà nước trải qua hai giai đoạn là: Bầy người nguyên thủy và công xã thị tộc.

Câu 2

- Đặc điểm căn bản trong quan hệ giữa người với người thời nguyên thủy.

Phương pháp giải:

quan sát sơ đồ 4.1 kết hợp với thông tin trên sách giáo khoa

Lời giải chi tiết:

-  Đặc điểm căn bản trong quan hệ giữa người với người thời nguyên thủy là của cải chung, làm chung và hưởng thụ bằng nhau. 

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 19 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 4. Xã hội nguyên thủy