Bài 22. Dân số và phân bố dân cư.

Bình chọn:
4.4 trên 42 phiếu
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 197 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 197 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo.Dựa vào hình 22.1 và thông tin trong bài, em hãy cho biết: - Quy mô dân số thế giới năm 2018. - Xu hướng thay đổi quy mô dân số thế giới trong thời kì 1804 – 2018.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 199 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 199 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Dựa vào thông tin trong bài và hình 22.3, em hãy: - Xác định trên bản đồ tên 10 thành phố đông dân nhất thế giới năm 2018. - Cho biết châu lục nào có nhiều thành phố đông dân nhất thế giới.

Xem lời giải

Bài 1 trang 199 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Giải bài 1 phần Luyện tập - vận dụng trang 199 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Vẽ sơ đồ thể hiện các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư trên thế giới

Xem lời giải

Bài 2 trang 199 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Giải bài 2 phần Luyện tập - vận dụng trang 199 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Dựa vào hình 22.2, xác định châu lục đông dân nhất thế giới và châu lục ít dân nhất thế giới

Xem lời giải

Bài 1 trang 199 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Giải bài 3 phần Luyện tập - vận dụng trang 199 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Em hãy sưu tầm thông tin, hình ảnh những nơi đông dân và thưa dân ở nước ta.

Xem lời giảiHỏi bài