Bài 22. Dân số và phân bố dân cư.

Bình chọn:
4.3 trên 60 phiếu
Lý thuyết dân số và phân bố dân cư

Lý thuyết dân số và phân bố dân cư Địa lí 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 189 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào hình 22.1 và thông tin trong bài, em hãy cho biết: - Quy mô dân số thế giới năm 2018. - Xu hướng thay đổi quy mô dân số thế giới trong thời kì 1804 – 2018.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 190 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào hình 22.2 và thông tin trong bài, em hãy: - Xác định trên bản đồ những khu vực đông dân (mật độ dân số trên 100 người/km2) và những khu vực thưa dân (mật độ dân số dưới 5 người/km2). - Cho biết vì sao dân cư trên thế giới phân bố không đồng đều.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 191 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào thông tin trong bài và hình 22.3, em hãy: - Xác định trên bản đồ tên 10 thành phố đông dân nhất thế giới năm 2018. - Cho biết châu lục nào có nhiều thành phố đông dân nhất thế giới năm 2018.

Xem lời giải

Bài 1 phần luyện tập trang 191 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Vẽ sơ đồ thể hiện các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư trên thế giới.

Xem lời giải

Bài 2 phần luyện tập trang 191 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào hình 22.2, xác định châu lục đông dân nhất thế giới và châu lục ít dân nhất thế giới.

Xem lời giải

Bài vận dụng trang 191 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy sưu tầm thông tin, hình ảnh những nơi đông dân và thưa dân ở nước ta.

Xem lời giải