Bài 3. Nguồn gốc loài người

Bình chọn:
4.7 trên 137 phiếu
Lý thuyết nguồn gốc loài người Lịch sử và Địa lí 6

Lý thuyết nguồn gốc loài người Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục I trang 18 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

- Em hãy nêu quá trình tiến hóa từ vượn thành người? - Những đặc điểm nào cho thấy sự tiến hóa của Người tối cổ so với Vượn người? - Quan sát hình 3.3, em thấy người tinh khôn khác người tối cổ ở những điểm nào?

Xem lời giải

I. Quá trình tiến hóa từ vượn người thành người
Trả lời câu hỏi mục II trang 19 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy kể tên những địa điểm tìm thấy dấu tích Người tối cổ ở Đông Nam Á. - Nêu nhận xét phạm vi phân bố dấu tích Người tối cổ ở Việt Nam.

Xem lời giải

II. Dấu tích của người tối cổ ở Đông Nam Á
Bài 1 trang 20 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Bằng chứng khoa học nào chứng tỏ Đông Nam Á là nơi có con người xuất hiện sớm?

Xem lời giải

Bài 2 trang 20 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Lập bảng thống kê các di tích của Người tối cổ ở Đông Nam Á theo nội dung sau: tên quốc gia, tên địa điểm tìm thấy di tích của Người tối cổ.

Xem lời giải

Bài 3 trang 20 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Phần lớn người châu Phi có làn da đen, người châu Á có làn da vàng, người châu Âu có làn da trắng, liệu họ có chung nguồn gốc hay không?

Xem lời giải

Luyện tập - Vận dụng