Soạn giải bài 2 phần luyện tập và vận dụng trang 20 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Lập bảng thống kê các di tích của Người tối cổ ở Đông Nam Á theo nội dung sau: tên quốc gia, tên địa điểm tìm thấy di tích của Người tối cổ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát lược đồ 3.5

Lời giải chi tiết

Tên quốc gia

Tên địa điểm tìm thấy di tích của Người tối cổ. 

Mi-an-ma

Pôn Đa-ung

Thái Lan

Tham Lót

Việt Nam

Thẩm Hai, Thẩm Khuyên, Núi Đọ, An Khê, Xuân Lộc

Phi-lip-pin

Ta-bow

Ma-lai-xi-a

Ni-a

In-do-ne-xi-a

Tri-nin, Li-ang Bua

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 26 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3. Nguồn gốc loài người