Bài 20. Vương quốc Chăm -pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Bình chọn:
4.8 trên 58 phiếu
Lý thuyết vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Lý thuyết vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X Lịch sử và Địa Lí 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

I. Sự ra đời và quá trình phát triển của Vương quốc Cham-pa
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 100 SGK Lịch sử và Địa Lí 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy nêu quá trình phát triển của vương quốc Chăm-pa.

Xem lời giải

II. Kinh tế và tổ chức xã hội
Trả lời câu hỏi mục 2 trang 101 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy nêu những hoạt động kinh tế chính của cư dân vương quốc Chăm-pa. Hoạt động nào quan trọng nhất? Tại sao?

Xem lời giải

III. Những thành tựu văn hóa tiêu biểu
Trả lời câu hỏi mục 3 trang 103 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát các hình từ 20.5 đến 20.7, em hãy nêu những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Champa từ thế kỉ II đến thế kỉ X.

Xem lời giải

Luyện tập - Vận dụng
Bài 1 trang 103 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Hoạt động kinh tế của cư dân Chăm-pa xưa gắn liền với biển như thế nào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 103 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy nêu những hoạt động kinh tế chủ yếu của cư dân Chăm-pa xưa. Hoạt động kinh tế nào vẫn được cư dân miền Trung Việt Nam ngày nay chú trọng.

Xem lời giải

Bài 3 trang 103 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Những thành tựu văn hóa tiêu biểu nào của vương quốc Chăm-pa vẫn được bảo tồn đến ngày nay? Di tích văn hóa Chăm nào được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới?

Xem lời giải