Soạn giải bài 3 phần luyện tập và vận dụng trang 103 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Những thành tựu văn hóa tiêu biểu nào của vương quốc Chăm-pa vẫn được bảo tồn đến ngày nay? Di tích văn hóa Chăm nào được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc thông tin trong bài

Lời giải chi tiết

* Những thành tựu văn hóa tiêu biểu của vương quốc Champa vẫn được bảo tồn đến nay như di tích:

- Mỹ Sơn

- Khương Mỹ

- Trà Kiệu

- Chánh Lộ

- Tháp Mẫm.

- Các lễ hội, tôn giáo, phong tục... vẫn được người Chăm ít nhiều bảo tồn và phát triển

* Di tích văn hóa Chăm được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới là thánh địa Mỹ Sơn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu