Trả lời câu hỏi mục 3 trang 103 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát các hình từ 20.5 đến 20.7, em hãy nêu những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Champa từ thế kỉ II đến thế kỉ X.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát các hình từ 20.5 đến 20.7

Lời giải chi tiết

Thành tựu văn hóa tiêu biểu của Champa từ thế kỉ II đến thế kỉ IV:

+ Từ thế kỉ IV, dân tộc Chăm đã có chữ viết bắt nguồn từ chữ Phạn của Ấn Độ.

+ Tôn giáo: theo đạo Bà-la-môn và Phật giáo.

+ Âm nhạc và múa phục vụ các nghi lễ tôn giáo đặc sắc

+ Nghệ thuật đặc sắc: tháp chàm, đền, tượng, các bức chạm nổi,...

+ Kiến trúc: nhiều công trình kiến trúc đặc sắc còn được bảo tồn đến ngày này ( di tích Thánh địa Mỹ Sơn).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu