Bài 7. Lưỡng Hà cổ đại

Bình chọn:
4.4 trên 133 phiếu
Lý thuyết Lưỡng Hà cổ đại

Lý thuyết Lưỡng Hà cổ đại Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

I. Điều kiện tự nhiên
Trả lời câu hỏi mục I trang 37 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

- Điểm khác nhau về điều kiện tự nhiên của Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại. -Tại sao nhiều người Lưỡng Hà lại trở thành thương nhân?

Xem lời giải

II. Quá trình thành lập nhà nước Lưỡng Hà cổ đại
Trả lời câu hỏi mục II trang 38 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

- Trình bày quá trình thành lập nhà nước Lưỡng Hà cổ đại? - Hãy kể tên những thành thị gắn với những nhà nước ra đời sau giai đoạn Xu-me.

Xem lời giải

III. Những thành tựu văn hóa tiêu biểu
Trả lời câu hỏi mục III trang 39 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

- Hãy kể tên những thành tựu điển hình của văn hóa Lưỡng Hà cổ đại. - Người Xu-me dùng dụng cụ có hình dáng như thế nào để khắc chữ lên những miếng đất sét?

Xem lời giải

Luyện tập - Vận dụng
Bài 1 trang 40 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Các thành thị của Lưỡng Hà cổ đại phân bố chủ yếu ở khu vực nào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 40 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Thành tựu nào của người Lưỡng Hà cổ đại có ảnh hưởng đến ngày nay?

Xem lời giải

Bài 3 trang 40 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Kể tên những thành tựu xung quanh em có ứng dụng thành tựu toán học của người Lưỡng Hà cổ đại?

Xem lời giải