Soạn giải bài 1 phần luyện tập và vận dụng trang 40 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát lược đồ 7.2, em hãy cho biết các thành thị của Lưỡng Hà cổ đại phân bố chủ yếu ở khu vực nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình ảnh

Lời giải chi tiết

Quan sát lược đồ 7.2, em có thể thấy các thành thị của Lưỡng Hà cổ đại chủ yếu phân bố ở lưu vực hai dòng sông Ti-gơ-rơ và Ơ-phơ-rát.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 12 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 7. Lưỡng Hà cổ đại