Trả lời câu hỏi mục II trang 38 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


- Trình bày quá trình thành lập nhà nước Lưỡng Hà cổ đại? - Hãy kể tên những thành thị gắn với những nhà nước ra đời sau giai đoạn Xu-me.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Em hãy trình bày quá trình thành lập nhà nước Lưỡng Hà cổ đại ?

Phương pháp giải:

Xem nội dung mục 2

Lời giải chi tiết:

- Người Xu-me (Sumer) là nhóm người đến cư trú sớm nhất ở Lưỡng Hà. Khoảng 3500 năm TCN, họ xây dựng những quốc gia thành thị. Đó là những nhà nước đầu tiên của người Lưỡng Hà, Mỗi quốc gia thành thị bao gồm một thành phố và vùng đất xung quanh lệ thuộc vào nổ. Vùng hạ lưu sông Ơ-phơ-rát và Ti-grợ là nơi tập trung những quốc gia thành thị của người Xu-me với những thành phố nổi tiếng như ba (Ur), U-rúc (Uruk), Um-ma (Ummar). Sau người Xu-me, nhiều tộc người khác thay nhau làm chủ vùng đất này và lập nên những vương quốc, những đế chế hùng mạnh. Nhiều thành thị mới tiếp tục được xây dựng,trong đó, nổi tiếng nhất là thành Ba-bi-lon. Năm 539 TCN, người Ba Tự xâm lược Lưỡng Hà. Lịch sử các vương quốc cổ đại Lưỡng Hà kết thúc.

Câu 2

Quan sát lược đồ 7.2, em hãy kể tên những thành thị gắn với những nhà nước ra đời sau giai đoạn Xu-me.

Phương pháp giải:

quan sát lược đồ

Lời giải chi tiết:

- Những thành thị gắn với nhà nước ra đời sau giai đoạn của người Xu-me là:

Babilon, Ma-ri, At-sua.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 7. Lưỡng Hà cổ đại