Giải bài vận dụng trang 119 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy sưu tầm bản đồ hành chính Việt Nam qua các thời kì và so sánh sự thay đổi số lượng các đơn vị hành chính.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sưu tầm các bản đồ hành chính Việt Nam trên sách báo, internet,... sau đó so sánh sự thay đổi các đơn vị hành chính.

Lời giải chi tiết

HS tự sưu tầm bản đồ hành chính Việt Nam qua các thời kì (từ thời Hồng Bàng thế kỉ III TCN - nay).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 12 phiếu