Trả lời câu hỏi mục 1 trang 117 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

1. Dựa vào hình 2.1, em hãy cho biết các kí hiệu a, b, c, d tương ứng với nội dung các hình nào (1, 2, 3, 4)?


Hình 2.1. Một số đối tượng địa lí và kí hiệu quy ước của chúng trên bản đồ

2. Quan sát hình 2.2 và hình 2.3, em hãy:

- Xác định các yếu tố sau: bảng chú giải, kí hiệu.

- Cho biết kí hiệu nào thể hiện các mỏ sắt, mỏ than? Kí hiệu nào được dùng để thể hiện ranh giới của thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận?

Hình 2.2. Bản đồ địa hình và sự phân bố một số mỏ sắt, mỏ than trên thế giới

Hình 2.3. Bản đồ hành chính thành phố Hà Nội (Việt Nam)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Quan sát hình 2.1.

2. Quan sát hình 2.3 và 2.3.

Lời giải chi tiết

1. Kí hiệu bản đồ

- Kí hiệu a - Hình 3

- Kí hiệu b - Hình 2

- Kí hiệu c - Hình 1

- Kí hiệu d - Hình 4

2. Chú giải và kí hiệu bản đồ

- Các yếu tố về bảng chú giải, kí hiệu của hình 2.2 và 2.3

Bảng chú giải và kí hiệu của hình 2.2

Bảng chú giải và kí hiệu của hình 2.3

- Kí hiệu thể hiện mỏ sắt, mỏ than và ranh giới thành phố Hà Nội với các tỉnh lân cận

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 14 phiếu