Bài 9. Cấu tạo của Trái Đất. Động đất và núi lửa

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 139 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào hình 9.1, bảng 9.1 và thông tin trong bài, em hãy cho biết: - Trái Đất gồm những lớp nào? - Đặc điểm cấu tạo bên trong của Trái Đất?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 140 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào hình 9.3, em hãy: - Cho biết lớp vỏ Trái Đất có các mảng kiến tạo lớp nào? - Xác định nơi tiếp giáp giữa các mảng kiến tạo đang xô vào nhau và giữa các mảng đang tách xa nhau.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 141 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào hình 9.4 và thông tin trong bài, em hãy: - Mô tả lại diễn biến, nguyên nhân và hậu quả của trận động đất. - Xác định các vành đai động đất.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 4 trang 142 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

1. Dựa vào hình 9.4 và thông tin trong bài, em hãy - Xác định các vành đai núi lửa trên thế giới. - Cho biết vì sao núi lửa có thể phun trào? Việc núi lửa phun trào dẫn đến hậu quả gì? 2. - Thông tin về động đất và núi lửa có ở những nguồn nào? - Những từ khóa nào thường được sử dụng để tìm thông tin về núi lửa và động đất?

Xem lời giải

Bài 1 trang 143 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy cho biết các vành đai núi lửa và động đất có trùng nhau không? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 2 trang 143 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy nêu tên của hai mảng kiến tạo xô vào nhau và tên của hai mảng kiến tạo tách xa nhau.

Xem lời giải

Bài 3 trang 143 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy lựa chọn 1 trong hai nhiệm vụ sau: - Giả sử khi đang trong lớp học, nếu có động đất xảy ra, em sẽ làm gì? - Em hãy tìm các thông tin về động đất và núi lửa trên thế giới hiện nay.

Xem lời giảiHỏi bài