Bài 9. Cấu tạo của Trái Đất. Động đất và núi lửa

Bình chọn:
4.3 trên 109 phiếu
Lý thuyết cấu tạo của Trái Đất. Động đất và núi lửa

Lý thuyết cấu tạo của Trái Đất. Động đất và núi lửa Địa lí 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 139 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào hình 9.1, bảng 9.1 và thông tin trong bài, em hãy cho biết: - Trái Đất gồm những lớp nào? - Đặc điểm cấu tạo bên trong của Trái Đất?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 140 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào hình 9.3, em hãy: - Cho biết lớp vỏ Trái Đất có các mảng kiến tạo lớp nào? - Xác định nơi tiếp giáp giữa các mảng kiến tạo đang xô vào nhau và giữa các mảng đang tách xa nhau.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 141 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào hình 9.4 và thông tin trong bài, em hãy: - Mô tả lại diễn biến, nguyên nhân và hậu quả của trận động đất. - Xác định các vành đai động đất.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 4 trang 142 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

1. Dựa vào hình 9.4 và thông tin trong bài, em hãy - Xác định các vành đai núi lửa trên thế giới. - Cho biết vì sao núi lửa có thể phun trào? Việc núi lửa phun trào dẫn đến hậu quả gì? 2. - Thông tin về động đất và núi lửa có ở những nguồn nào? - Những từ khóa nào thường được sử dụng để tìm thông tin về núi lửa và động đất?

Xem lời giải

Bài 1 phần luyện tập trang 143 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy cho biết các vành đai núi lửa và động đất có trùng nhau không? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 2 phần luyện tập trang 143 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy nêu tên của hai mảng kiến tạo xô vào nhau và tên của hai mảng kiến tạo tách xa nhau.

Xem lời giải

Bài vận dụng trang 143 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy lựa chọn 1 trong hai nhiệm vụ sau: - Giả sử khi đang trong lớp học, nếu có động đất xảy ra, em sẽ làm gì? - Em hãy tìm các thông tin về động đất và núi lửa trên thế giới hiện nay.

Xem lời giải