Bài 17. Đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc thời Bắc thuộc

Bình chọn:
4.3 trên 109 phiếu
Lý thuyết đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa thời Bắc thuộc

Lý thuyết đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa thời Bắc thuộc Lịch sử và Địa Lí 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

I. Đấu tranh bảo tồn văn hóa dân tộc
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 85 SGK Lịch sử và Địa Lí 6 Chân trời sáng tạo

Phong tục ăn trầu theo ghi chép của Lê Quý Đôn (tư liệu 17.3) có từ thời kì nào trong lịch sử Việt Nam? Hiện nay, phong tục này còn không?

Xem lời giải

II. Phát triển văn hóa dân tộc
Trả lời câu hỏi mục 2 trang 86 SGK Lịch sử và Địa Lí 6 Chân trời sáng tạo

Nhân dân ta đã làm gì để phát triển văn hóa dân tộc trong ngàn năm Bắc thuộc?

Xem lời giải

Luyện tập - Vận dụng
Bài 1 trang 87 SGK Lịch sử và Địa Lí 6 Chân trời sáng tạo

Theo em, tại sao khoảng thời gian từ năm 179 TCN đến năm 938 được gọi là thời kì Bắc thuộc?

Xem lời giải

Bài 2 trang 87 SGK Lịch sử và Địa Lí 6 Chân trời sáng tạo

Những phong tục tập quán của người Việt được bảo tồn suốt thời Bắc thuộc và vẫn lưu giữ trong đời sống văn hóa hàng ngày của chúng ta.

Xem lời giải

Bài 3 trang 87 SGK Lịch sử và Địa Lí 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 17.5 và 17.6, em hãy cho biết yếu tố văn hóa nào du nhập từ bên ngoài đã được nhân dân tiếp thu có chọn lọc.

Xem lời giải

Bài 4 trang 87 SGK Lịch sử và Địa Lí 6 Chân trời sáng tạo

Theo em, tiếng nói có vai trò như thế nào trong việc giữ gìn và phát triển bản sắc dân tộc? Em có suy nghĩ gì về hiện tượng nhiều học sinh “pha” tiếng nước ngoài vào tiếng Việt khi giao tiếp?

Xem lời giải