Soạn giải bài 2 phần luyện tập và vận dụng trang 87 SGK Lịch sử và Địa Lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Những phong tục tập quán của người Việt được bảo tồn suốt thời Bắc thuộc và vẫn lưu giữ trong đời sống văn hóa hàng ngày của chúng ta.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tư duy logic

Lời giải chi tiết

Những phong tục tập quán nào của người Việt được bảo tồn suốt thời Bắc thuộc và vẫn có mặt trong đời sống văn hóa hằng ngày của chúng ta ngày nay như:

+ Thờ cúng tổ tiên

+ Tổ chức mở hội hằng năm

+ Ăn trầu, chôn người chết trong quan tài...

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu