Trả lời câu hỏi mục 2 trang 86 SGK Lịch sử và Địa Lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Nhân dân ta đã làm gì để phát triển văn hóa dân tộc trong ngàn năm Bắc thuộc?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc lại thông tin mục 2

Lời giải chi tiết

Người Việt tiếp thu có chọn lọc văn hóa Trung Quốc trong thời Bắc thuộc:

- Phật giáo, Đạo giáo du nhập vào nước ta thời kì này, hòa quyện cùng với tín ngưỡng dân gian

- Tiếp thu chữ Hán nhưng sử dụng tiếng Việt dùng âm Việt để đọc chữ Hán, tạo cơ sở hình thành vốn từ Hán-Việt ngày càng phong phú, đặc sắc

- Tiếp thu kĩ thuật tiến bộ của Trung Quốc: làm giấy, dệt lụa, kĩ thuật bón phân bắc trong trọt trọt và nhiều sản phẩm thủ công khác.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu