Soạn giải bài 3 phần luyện tập và vận dụng trang 87 SGK Lịch sử và Địa Lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát hình 17.5 và 17.6, em hãy cho biết yếu tố văn hóa nào du nhập từ bên ngoài đã được nhân dân tiếp thu có chọn lọc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào các thông tin để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết

Qua hai hình 17.5 và 17.6 yếu tố văn hóa mà nhân dân ta tiếp thu từ bên ngoài như đúc đồng, chạm khắc, làm gốm… 

loigaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu