Bài 4. Xã hội nguyên thủy

Bình chọn:
4.5 trên 79 phiếu
Lý thuyết xã hội nguyên thủy Lịch sử và Địa lí 6

Lý thuyết xã hội nguyên thủy Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục I trang 21 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào sơ đồ 4.1 và thông tin bên dưới, em hãy cho biết: - Xã hội nguyên thủy đã trải qua những giai đoạn phát triển nào? - Đặc điểm căn bản trong quan hệ giữa người với người thời nguyên thủy.

Xem lời giải

I. Các giai đoạn tiến triển của xã hội nguyên thủy
Trả lời câu hỏi mục II trang 22-23 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục II trang 22-23 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Xem lời giải

II. Đời sống vật chất của người nguyên thủy
Trả lời câu hỏi mục III trang 25 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy quan sát hình 4.11 và cho biết người nguyên thủy đã khắc hình gì trên hang Đồng Nội?

Xem lời giải

Bài 2 trang 25 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo.Em hãy hoàn thành bảng sau

Xem lời giải

III. Đời sống tinh thần của người nguyên thủy
Luyện tập - Vận dụng
Bài 1 trang 25 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy nêu sự tiến triển về công cụ lao động, cách thức lao động của người nguyên thủy.

Xem lời giải

Bài 3 trang 26 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Theo em, lao động có vai trò thế nào đối với bản thân, gia đình và xã hội ngày nay.

Xem lời giải

Bài 4 trang 26 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Vận dụng kiến thức trong bài học, em hãy sắp xếp các bức vẽ minh họa đời sống lao động của người nguyên thủy bên dưới theo hai chủ đề: Chủ đề 1. Cách thức lao động của người tối cổ. Chủ đề 2. Cách thức lao động của người tinh khôn.

Xem lời giải