Bài 8. Ấn Độ cổ đại

Bình chọn:
4.6 trên 161 phiếu
Lý thuyết Ấn Độ cổ đại

Lý thuyết Ấn Độ cổ đại Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

I. Điều kiện tự nhiên
Trả lời câu hỏi mục I trang 41 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

- Điều kiện tự nhiên nào của vùng lưu vực sông Ấn sông Hằng ảnh hưởng đến sự hình thành văn minh Ấn Độ? - Quan sát lược đồ 8.1, em hãy cho biết sông Ấn chạy qua những quốc gia nào ngày nay?

Xem lời giải

II. Xã hội Ấn Độ cổ đại
Trả lời câu hỏi mục II trang 42 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

- Chế độ đẳng cấp của xã hội Ấn Độ được phân chia dựa trên những cơ sở nào? - Qua sơ đồ 8.2, em hãy cho biết đẳng cấp nào có vị thế cao nhất và đẳng cấp nào có vị thế thấp nhất?

Xem lời giải

III. Những thành tựu văn hóa tiêu biểu
Trả lời câu hỏi mục III trang 43 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

- Em hãy nêu những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ cổ đại. - Theo em, tôn giáo nào ở Ấn Độ chủ trương mọi người đều bình đằng. - Em hãy cho một ví dụ về một phép toán có sử dụng thành tựu số 0 của Ấn Độ cổ đại.

Xem lời giải

Luyện tập - Vận dụng
Bài 1 trang 45 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Tại sao cư dân Ấn Độ tập trung sống ở vùng Bắc Ấn?

Xem lời giải

Bài 2 trang 45 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Sự phân hóa tronga xã hội Ấn Độ cổ đại được biểu hiện như thế nào?

Xem lời giải

Bài 3 trang 45 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Viết một đoạn văn ngắn mô tả một thành tựu của văn hóa Ấn Độ có ảnh hưởng đến Việt Nam.

Xem lời giải