Trả lời câu hỏi mục II trang 42 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo


- Chế độ đẳng cấp của xã hội Ấn Độ được phân chia dựa trên những cơ sở nào? - Qua sơ đồ 8.2, em hãy cho biết đẳng cấp nào có vị thế cao nhất và đẳng cấp nào có vị thế thấp nhất?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chế độ đẳng cấp của xã hội Ấn Độ được phân chia dựa trên những cơ sở nào?

Phương pháp giải:

quan sát sơ đồ đẳng cấp 

Lời giải chi tiết:

- Chế độ đẳng cấp của người Ấn Độ được thiết lập dựa trên sự phân biệt về chủng tộc.

Câu 2

Qua sơ đồ 8.2, em hãy cho biết đẳng cấp nào có vị thế cao nhất và đẳng cấp nào có vị thế thấp nhất?

Phương pháp giải:

quan sát sơ đồ đẳng cấp 

Lời giải chi tiết:

- Đẳng cấp cao nhất là Brahman bao gồm tăng lữ và quý tộc. Đẳng cấp thấp nhất là đẳng cấp thứ tư Sudra là tầng lớp thấp kém trong xã hội.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 8. Ấn Độ cổ đại