Bài 5.Sự chuyển biến từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp

Bình chọn:
4.1 trên 130 phiếu
Lý thuyết sự chuyển biến từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp

Lý thuyết sự chuyển biến từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

I. Sự xuất hiện của công cụ lao động bằng kim loại
Trả lời câu hỏi mục I trang 27 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

-Kim loại đã được phát hiện ra như thế nào? -Em hãy quan sát các hình từ 5.2 đến 5.4 và cho biết: + Công cụ và vật dụng bằng kim loại có điểm gì khác biệt về chủng loại, hình dáng so với công cụ bằng đá? +Kim loại được sử dụng vào những mục đích gì trong đời sống của con người cuối thời nguyên thủy?

Xem lời giải

II. Sự chuyển biến trong xã hội nguyên thủy
Trả lời câu hỏi mục II trang 28 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

1.Nguyên nhân nào dẫn đến sự phân hóa trong xã hội thành “người giàu” và “người nghèo”? 2.Mối quan hệ giữa người với người trong xã hội có sự phân hóa giàu, nghèo. 3.Vì sao xã hội nguyên thủy ở phương Đông không phân hóa triệt để?

Xem lời giải

III. Việt Nam cuối thời kì nguyên thủy
Trả lời câu hỏi mục III trang 29 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

- Em hãy nêu một số nét cơ bản của xã hội nguyên thủy trong quá trình tan rã? - Cuối thời nguyên thủy, người Việt cổ đã có những công cụ lao động và những ngành nghề sản xuất nào?

Xem lời giải

Luyện tập - Vận dụng
Bài 1 trang 30 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy nêu những chuyển biến về kinh tế, xã hội vào cuối thời kì nguyên thủy. Phát minh quan trọng nào của người nguyên thủy tạo nên những chuyển biến này?

Xem lời giải

Bài 2 trang 30 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát công cụ lao động và những vật dụng của người nguyên thủy trong giai đoạn Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun, em hãy viết một đoạn văn mô tả cuộc sống của họ.

Xem lời giải

Bài 3 trang 30 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy kể tên một số vật dụng bằng kim loại mà con người ngày nay vẫn thừa hưởng từ những phát minh của người nguyên thủy.

Xem lời giải