Soạn giải bài 1 phần luyện tập và vận dụng trang 30 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em hãy nêu những chuyển biến về kinh tế, xã hội vào cuối thời kì nguyên thủy. Phát minh quan trọng nào của người nguyên thủy tạo nên những chuyển biến này?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên hệ bài học

Lời giải chi tiết

- Những chuyển biến về kinh tế, xã hội và cuối thời kì nguyên thủy là:

+ Kinh tế: tạo ra một lượng sản phẩm dư thừa.

+ Xã hội: Xã hội phân hóa thành hai giai cấp là giai cấp thống trị và giai cấp bị trị.

- Nhờ vào việc phát hiện ra kim loại và việc phát minh ra công cụ lao động bằng kim loại đã dẫn đến những chuyển biến trong xã hội của người nguyên thủy về kinh tế và xã hội.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 33 phiếu