Bài 11. La Mã cổ đại

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Trả lời câu hỏi mục I trang 58 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Điều kiện tự nhiên đã ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của nền văn minh La Mã?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục II trang 59 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

- Quan sát lược đồ 11.2, em hãy xác định địa bàn ban đầu của La Mã cổ đại và phạm vi lãnh thổ của La Mã thời đế chế. - Em hãy trình bày cơ cấu tổ chức và hoạt động của nhà nước đế chế ở La Mã cổ đại.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục III trang 60 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục III trang 60 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo.- Hãy trình bày một thành tựu của người La Mã mà em ấn tượng nhất và lí giải sự lựa chọn đó. - Dựa vào bang 11.5, em hãy sử dụng chữ số La Mã để thực hiện phép tính sau đây: 350+270. Em có nhận xét gì về việc dùng chữ số La Mã để tính toán.

Xem lời giải

Bài 1 trang 57 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy chỉ ra điểm giống nhau về điều kiện tự nhiên của Hy Lạp và La Mã cổ đại.

Xem lời giải

Bài 2 trang 57 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Vì sao nói: Nhà nước đế chế là nền quân chủ khoác áo cộng hòa?

Xem lời giải

Bài 3 trang 61 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Theo em, những thành tự văn hóa nào của La Mã cổ đại vẫn được ứng dụng trong thời kì hiện đại?

Xem lời giảiHỏi bài