Trả lời câu hỏi mục II trang 59 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


- Quan sát lược đồ 11.2, em hãy xác định địa bàn ban đầu của La Mã cổ đại và phạm vi lãnh thổ của La Mã thời đế chế. - Em hãy trình bày cơ cấu tổ chức và hoạt động của nhà nước đế chế ở La Mã cổ đại.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Quan sát lược đồ 11.2, em hãy xác định địa bàn ban đầu của La Mã cổ đại và phạm vi lãnh thổ của La Mã thời đế chế.

Phương pháp giải:

quan sát hình ảnh

Lời giải chi tiết:

La Mã cổ đại

La Mã đế chế

Câu 2

Em hãy trình bày cơ cấu tổ chức và hoạt động của nhà nước đế chế ở La Mã cổ đại.

Phương pháp giải:

đọc thông tin

Lời giải chi tiết:

* Cơ cấu và tổ chức hoạt động của nhà nước đế chế ở La Mã cổ đại:

- Trước năm 27 TCN

+ Thiết lập nhà nước cộng hòa không có vua, cai trị dựa trên luật pháp và mọi chức vụ phải được bầu ra.

+ Tuy nhiên, thực chất quyền lực nằm trong tay 300 thành viên của Viện Nguyên lão, thuộc các gia đình giàu có nhất của giới chủ nô La Mã.

- Từ năm 27 TCN về sau:

Từ năm 27 TCN, dưới thời Ốc-ta-vi-rút, La Mã chuyển sang hình thức nhà nước Đế chế. Cơ cấu nhà nước vẫn duy trì như thời Cộng hòa, nhưng hoàng đế thâu tóm cả quyền lực. Viện nguyên lão chỉ còn là hình thức, không còn quyền hành trong thời kì đế chế.

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 11. La Mã cổ đại