Bài 13. Thời tiết và khí hậu. Các đới khí hậu trên Trái Đất.

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 155 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 13.1 và thông tin trong bài, em hãy cho biết: - Nhiệt kế hình 13.1 chỉ bao nhiêu độ? - Thế nào là nhiệt độ không khí? Vì sao không khí có nhiệt độ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 156 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào bảng 13.1 và thông tin trong bài, em hãy: - So sánh nhiệt độ trung bình năm của một số địa điểm trên thế giới. - Rút ra sự thay đổi nhiệt độ không khí trên bề mặt Trái Đất theo vĩ độ.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 163 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 163 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Dựa vào hình 13.3 và thông tin trong bài, em hãy cho biết: - Chỉ số nào trên hình 13.3 thể hiện độ ẩm không khí? - Mây và mưa được hình thành như thế nào?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 4 trang 164 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục 4 trang 164 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo.Đọc các thông tin trong bài, cho biết thời tiết và khí hậu khác nhau như thế nào?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 5 trang 165 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục 5 trang 165 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Quan sát hình 13.4 và nội dung trong bài, em hãy kể tên các đới khí hậu trên Trái Đất

Xem lời giải

Bài 1 trang 166 SGK Địa 6 Chân trời sáng tạo

Giải bài 1 phần Luyện tập - vận dụng trang 166 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Cho biết cách tính nhiệt độ trung bình tháng và nhiệt độ trung bình năm.

Xem lời giải

Bài 2 trang 166 SGK Địa 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào bảng số liệu 13.3: - Hãy tính nhiệt độ trung bình ngày trong tháng 11 của Hà Nội. - Trong ngày, nhiệt độ cao nhất là bao nhiêu 0C ? Nhiệt độ thấp nhật là bao nhiêu 0C ? - Nhiệt độ cao nhất và thấp nhất trong ngày chênh nhau bao nhiêu 0C

Xem lời giải

Bài 3 trang 166 SGK Địa 6 Chân trời sáng tạo

Giải bài 3 phần Luyện tập - vận dụng trang 166 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Em hãy cho biết cần làm gì và không được làm gì để phòng tránh tai nạn do sấm sét?

Xem lời giảiHỏi bài