Bài 13. Thời tiết và khí hậu. Các đới khí hậu trên Trái Đất.

Bình chọn:
4.3 trên 133 phiếu
Lý thuyết thời tiết và khí hậu. Các đới khí hậu trên Trái Đất

Lý thuyết thời tiết và khí hậu. Các đới khí hậu trên Trái Đất Địa lí 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 155 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 13.1 và thông tin trong bài, em hãy cho biết: - Nhiệt kế hình 13.1 chỉ bao nhiêu độ? - Thế nào là nhiệt độ không khí? Vì sao không khí có nhiệt độ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 156 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào bảng 13.1 và thông tin trong bài, em hãy: - So sánh nhiệt độ trung bình năm của một số địa điểm trên thế giới. - Rút ra sự thay đổi nhiệt độ không khí trên bề mặt Trái Đất theo vĩ độ.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 156 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào hình 13.3 và thông tin trong bài, em hãy cho biết: - Chỉ số nào trên hình 13.3 thể hiện độ ẩm không khí? - Mây và mưa được hình thành như thế nào?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 4 trang 157 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Đọc các thông tin trong bài, cho biết thời tiết và khí hậu khác nhau như thế nào?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 5 trang 158 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

1. Quan sát hình 13.4 và nội dung trong bài, em hãy kể tên các đới khí hậu trên Trái Đất. 2. Dựa vào thông tin trong bài, em hãy trình bày đặc điểm khái quát của một đới khí hậu tùy chọn.

Xem lời giải

Bài 1 phần luyện tập trang 159 SGK Địa 6 Chân trời sáng tạo

Cho biết cách tính nhiệt độ trung bình tháng và nhiệt độ trung bình năm.

Xem lời giải

Bài 2 phần luyện tập trang 159 SGK Địa 6 Chân trời sáng tạo

Cho bảng số liệu sau: Dựa vào bảng số liệu 13.3: - Hãy tính nhiệt độ trung bình ngày trong tháng 11 của Hà Nội. - Trong ngày, nhiệt độ cao nhất là bao nhiêu độ C ? Nhiệt độ thấp nhật là bao nhiêu độ C ? - Nhiệt độ cao nhất và thấp nhất trong ngày chênh nhau bao nhiêu độ C.

Xem lời giải

Bài vận dụng trang 159 SGK Địa 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy cho biết cần làm gì và không được làm gì để phòng tránh tai nạn do sấm sét?

Xem lời giải