Bài 23. Con người và thiên nhiên.

Bình chọn:
4.5 trên 87 phiếu
Lý thuyết con người và thiên nhiên

Lý thuyết con người và thiên nhiên Địa lí 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 192 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào thông tin trong bài và hình 23.1, em hãy tìm những ví dụ thể hiện vai trò của thiên nhiên đối với hoạt động sản xuất và đời sống con người.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 193 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào thông tin trong bài, hình 23.2, 23.3, em hãy nêu những tác động tích cực và tiêu cực của con người đến thiên nhiên.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 194 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

1. Dựa vào hình 23.4 và thông tin trong bài, em hãy: - Cho biết thế nào là phát triển bền vững? - Giải thích tại sao phải đặt mục tiêu phát triển bền vững? 2. Em hãy cho biết các hoạt động kinh tế trong hình 23.5 có đáp ứng được mục tiêu phát triển bền vững hay không? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 1 phần luyện tập trang 195 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy tìm những ví dụ thể hiện các tác động của thiên nhiên lên hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người.

Xem lời giải

Bài 2 phần luyện tập SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Vẽ sơ đồ thể hiện những tác động tích cực và tiêu cực của con người đến thiên nhiên.

Xem lời giải

Bài 1 phần vận dụng trang 195 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Trong cuộc sống hằng ngày, em có thể làm gì để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường tự nhiên nơi em sống?

Xem lời giải

Bài 2 phần vận dụng trang 195 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy tìm những ví dụ về khai thác tài nguyên thiên nhiên ở nơi em sống.

Xem lời giải